• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Školní parlament na magistrátu

Školní parlament na magistrátu

Ve středu 24. května vyrazil školní parlament na Magistrát města Liberec. Zde jsme měli domluvenou schůzku se zastupitelem a bývalým žákem naší školy Lukášem Hájkem. Po krátkém uvítání jsme si prošli historickou budovu a vyslechli informace o chodu magistrátu z politické i úřednické stránky. Nakonec jsme skončili v zastupitelském sále, kde pro nás byla připravena „hra“ na jednání s konkrétními body Vyhlášky o používání pyrotechniky na území města Liberec. Žáci vytvořili politické kluby, vyjadřovali se k záležitostem k tématu a hlasovali. Nakonec se shodli na tom, že je velmi těžké najít společně kompromis a že vlastně nikdy nebudou spokojeni všichni…

Moc děkujeme za ochotu a čas věnovaný našim žákům, kteří si  mohli vyzkoušet komunální politiku v praxi na tak krásném místě, jakým naše radnice bezesporu je!

Za školní parlament

Eliška Handšuhová