• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Národní testování 9. třídy 2022/23

V měsíci listopadu se 16 žáků 9. třídy zúčastnilo Národního testování. Žáci byli testováni z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Souhrnné výsledky a celé šetření doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami v celkovém počtu cca 19 tisíc žáků pro naši školu zajistila společnost SCIO. Z analýzy výsledků vyplývá, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování českého jazyka a matematiky. Dále bylo zjištěno z testu obecných studijních předpokladů, že studijní potenciál je využíván velmi dobře a výsledky studijních předpokladů jsou na vysoké úrovni. Toto potvrzuje skutečnost, že například 9 žáků v ČJ, 7 žáků v M a 8 žáků v OSP dosáhlo vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku. V anglickém jazyce většina žáků dosáhla na úroveň B1 a 4 žáci na úroveň B2. Úroveň B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška.

M. Kodešová