• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

GDPR

GDPR - ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 
Byla přijata směrnice o nakládání / zacházení s osobními údaji ve škole.
Byl zajištěn pověřenec pro ochranu osobních údajů ve škole: tel. 724 335 395, e-mail gdpr@oblacna.cz

 
Jakékoli osobní údaje jsou zpracovávány organizací zákonným způsobem, tedy buď na základě zákona (právního předpisu), nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají. Organizace zajišťuje průběžnou kontrolu, zda nedochází ke zpracování nad rámec zpracovaný zákonem, zda údaje, které škola získává, jsou pro její činnost nezbytné; zda všechny údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy. Údaje jsou poskytovány stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, za použití jednoznačných a jednoduchých jazykových prostředků.

 
Subjekty, jejichž osobní údaje jsou školou zpracovávány a jejich zákonní zástupci (dále jen „subjekty“), jsou o tom informovány prokazatelným způsobem

 • o rozsahu a účelu zpracovávaných údajů,
 • zda jde o zpracovávání pro splnění právní povinnosti školy, nebo o zpracování na základě poskytnutého souhlasu,
 • o důvodech a lhůtách uložení informací,
 • o možnostech subjektu při odvolání souhlasu, obracet se na zpracovatele dat, na možnosti námitek, na právo požadovat omezení zpracování dat jejich opravu či výmaz.

 
Pokud je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas (dítě, jeho zákonný zástupce, zaměstnanec) pak musí být informovaný, konkrétní a písemný. Zpracování osobních údajů je možné provádět až po získání souhlasu. Písemná podoba souhlasu se uchovává po celou dobu zpracování údajů.

 
Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona a prováděcích předpisů, zvláštních zákonů

 • školní matrika,
 • dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáků,
 • dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí.

 
Osobní údaje zpracovávané na základě veřejného zájmu

 • statistické výkaznictví

 
Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb

 • údaje zveřejňované školou v médiích – web školy, tisk, propagační materiály
 • kamerový systém
 • kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte (vyzvedávání ze školy, družiny),
 • citlivé osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci dětí v zájmu zajištění jejich specifických potřeb (zvláštní nároky na stravu, režim, zdraví, rodinná anamnéza, kulturní zvyklosti…)

 
Informovaný souhlas je podepisován zákonnými zástupci dětí, text je podle potřeb upravován s ohledem na účel a věk dětí.