• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Zaměstnanci

Vedení školy

Ing. Alena Routová
Ing. Alena Routováředitelka školy
Ing. Alena Routová
Ing. Alena Routováředitelka školy
telefon: 486 112 233
e-mail: routova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Anglický j.,
Aj seminář
třídnictví: ---
kroužky: ---

Mgr. Eliška Handšuhová
Mgr. Eliška Handšuhovázástupkyně ředitelky školy
Mgr. Eliška Handšuhová
Mgr. Eliška Handšuhovázástupkyně ředitelky školy
telefon: 486 112 233
e-mail: handsuhova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Německý j., Dějepis
třídnictví: ---
kroužky: NJ začátečníci,
NJ mírně pokročilí

Marta Barycharová
Marta Barycharováhospodářka
Marta Barycharová
Marta Barycharováhospodářka
telefon: 486 112 233
e-mail 1: skola@oblacna.cz
e-mail 2: barycharova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
třídnictví: ---
kroužky: ---

Učitelé 1. stupně

Mgr. Eva Kučerová
Mgr. Eva Kučerováučitelka
Mgr. Eva Kučerová
Mgr. Eva Kučerováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: kucerova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: 1. stupeň
třídnictví: II. A
kroužky: Klub zábavné logiky
a deskových her

Bc. Radka Pelcová
Bc. Radka Pelcováučitelka
Bc. Radka Pelcová
Bc. Radka Pelcováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: pelcova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: 1. stupeň,
párová učitelka III. A
třídnictví: ---
kroužky: ---

Mgr. Alena Petrová
Mgr. Alena Petrováučitelka
Mgr. Alena Petrová
Mgr. Alena Petrováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: petrova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: 1. stupeň
třídnictví: V. A
kroužky: Školní časopis,
Korálkování,
Chovatelství I. a II. st.

Mgr. Renata Pokorná
Mgr. Renata Pokornáučitelka
Mgr. Renata Pokorná
Mgr. Renata Pokornáučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: pokorna@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: 1. stupeň
třídnictví: III. A
kroužky: ---

Mgr. Hana Štréglová
Mgr. Hana Štréglováučitelka
Mgr. Hana Štréglová
Mgr. Hana Štréglováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: streglova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: 1. stupeň,
speciální pedagog
třídnictví: I. A
kroužky: ---

Mgr. Aleš Sucharda
Mgr. Aleš Suchardaučitel
Mgr. Aleš Sucharda
Mgr. Aleš Suchardaučitel
telefon: 486 112 233
e-mail: sucharda@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: 1. stupeň,
Hudební výchova
třídnictví: IV. A
kroužky: Kytara, Stolní tenis

Mgr. Iva Votrubcová
Mgr. Iva Votrubcováučitelka
Mgr. Iva Votrubcová
Mgr. Iva Votrubcováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: votrubcova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: 1. stupeň,
Anglický j.
třídnictví: II. B
kroužky: Anglický jazyk

Učitelé 2. stupně

Mgr. Michal Kaňkovský
Mgr. Michal Kaňkovskýučitel
Mgr. Michal Kaňkovský
Mgr. Michal Kaňkovskýučitel
telefon: 486 112 233
e-mail: kankovsky@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Tělesná výchova,
Zeměpis, Informatika
třídnictví: IX. A
kroužky: ---

Ing. Monika Kodešová
Ing. Monika Kodešováučitelka, ICT koordinátorka
Ing. Monika Kodešová
Ing. Monika Kodešováučitelka, ICT koordinátorka
telefon: 486 112 233
e-mail: kodesova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: M, Inf,
Vz, Pč
třídnictví: VI. A
kroužky: Seminář matemat.,
Grafika-Internet

Mgr. Milena Krupičková
Mgr. Milena Krupičkováučitelka, metodik prevence
Mgr. Milena Krupičková
Mgr. Milena Krupičkováučitelka, metodik prevence
telefon: 486 112 233
e-mail: krupickova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
dle dohody
vyučuje: Český jazyk, Svět práce
třídnictví: ---
kroužky: Seminář ČJ

Mgr. Jana Lhotová
Mgr. Jana Lhotováučitelka
Mgr. Jana Lhotová
Mgr. Jana Lhotováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: lhotova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Anglický jazyk, Chemie,
Praktické činnosti,
Výchova k občanství
třídnictví: ---
kroužky: ---

Bc. Romana Mišnerová
Bc. Romana Mišnerováučitelka
Bc. Romana Mišnerová
Bc. Romana Mišnerováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: misnerova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické nebo
e-mailové domluvě
vyučuje: Ajs, Vz
třídnictví: ---
kroužky: ---

Mgr. Martin Prade
Mgr. Martin Pradeučitel, koordinátor ŠVP
Mgr. Martin Prade
Mgr. Martin Pradeučitel, koordinátor ŠVP
telefon: 486 112 233
e-mail: prade@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Informatika, Přípr. ECDL,
Praktické čin.
třídnictví: VIII. A
kroužky: Robotika, 3D tisk

Mgr. Věra Sutrová
Mgr. Věra Sutrováučitelka
Mgr. Věra Sutrová
Mgr. Věra Sutrováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: sutrova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Výchova k občanství,
Anglický j.
třídnictví: ---
kroužky: ---

Mgr. Michaela Tothová
Mgr. Michaela Tothováučitelka
Mgr. Michaela Tothová
Mgr. Michaela Tothováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: tothova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: M, F, Vo, Vv
třídnictví: VIII. B
kroužky: ---

Mgr. Šárka Vacková
Mgr. Šárka Vackováučitelka
Mgr. Šárka Vacková
Mgr. Šárka Vackováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: vackova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Dějepis, Německý j.,
Výtvarná výchova
třídnictví: VII. A.
kroužky: ---

Mgr. Markéta Veselková
Mgr. Markéta Veselkováučitelka
Mgr. Markéta Veselková
Mgr. Markéta Veselkováučitelka
telefon: 486 112 233
e-mail: vackova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Anglický j.
třídnictví: ---
kroužky: ---

Mgr. Zdenka Wienerová
Mgr. Zdenka Wienerováučitelka, výchovný poradce
Mgr. Zdenka Wienerová
Mgr. Zdenka Wienerováučitelka, výchovný poradce
telefon: 486 112 233
e-mail: wienerova@oblacna.cz
konzultace: po telefonické
domluvě
vyučuje: Tělesná výchova,
Přírodopis
třídnictví: ---
kroužky: ---

Asistenti pedagoga

Petra Káňová
Petra Káňováasistentka pedagoga
Petra Káňová
Petra Káňováasistentka pedagoga
telefon: 486 112 233
e-mail: kanova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: ---

Dušan Kotlár
Dušan Kotlárasistent pedagoga
Dušan Kotlár
Dušan Kotlárasistent pedagoga
telefon: 486 112 233
e-mail: kotlar@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: Zobcová flétna I. st.

Jana Kovaříková
Jana Kovaříkováasistent pedagoga
Jana Kovaříková
Jana Kovaříkováasistent pedagoga
telefon: 486 112 233
e-mail: kovarikova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: ---

Jana Pleštilová
Jana Pleštilováasistentka pedagoga
Jana Pleštilová
Jana Pleštilováasistentka pedagoga
telefon: 486 112 233
e-mail: michalikova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: ---

Bc. Šárka Špiková
Bc. Šárka Špikováasistentka pedagoga
Bc. Šárka Špiková
Bc. Šárka Špikováasistentka pedagoga
telefon: 486 112 233
e-mail: spikova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: Logopedie, Míčové hry

Družina

Jana Havičová
Jana Havičovávychovatelka
Jana Havičová
Jana Havičovávychovatelka
telefon: 486 112 233
e-mail: havicova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: ---

Jana Kozicová
Jana Kozicovávedoucí vychovatelka
Jana Kozicová
Jana Kozicovávedoucí vychovatelka
telefon: 486 112 233
e-mail: kozicova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: ---

Bc. Šárka Špiková
Bc. Šárka Špikovávychovatelka
Bc. Šárka Špiková
Bc. Šárka Špikovávychovatelka
telefon: 486 112 233
e-mail: spikova@oblacna.cz
konzultace: ---
vyučuje: ---
kroužky: Logopedie, Míčové hry

Provoz školy

Lenka Balogová
Lenka Balogováuklízečka
Lenka Balogová
Lenka Balogováuklízečka
telefon: 486 112 233
e-mail:

Dana Didiová
Dana Didiová vedoucí školní jídelny
Dana Didiová
Dana Didiová vedoucí školní jídelny
telefon: 486 112 233
e-mail: didiova@oblacna.cz

Jana Kotalová
Jana Kotalovákuchařka
Jana Kotalová
Jana Kotalovákuchařka
telefon: 486 112 233
e-mail:

Klára Nejedlová
Klára Nejedlovákuchařka
Klára Nejedlová
Klára Nejedlovákuchařka
telefon: 486 112 233
e-mail:

Yevheniia Osovets
Yevheniia Osovetsuklízečka
Yevheniia Osovets
Yevheniia Osovetsuklízečka
telefon: 486 112 233
e-mail:

Petr Pleštil
Petr Pleštilškolník
Petr Pleštil
Petr Pleštilškolník
telefon: 486 112 233
e-mail:

Simona Rechtbergerová
Simona Rechtbergerovákuchařka, uklízečka
Simona Rechtbergerová
Simona Rechtbergerovákuchařka, uklízečka
telefon: 486 112 233
e-mail: