• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Výchovný poradce

Mgr. Zdenka Wienerová - výchovná poradkyně

V případě problémů ...

 
V případě problémů kontaktujte nejdříve:

 • třídního učitele
 • výchovného poradce
 • vedení školy

 
Konzultace: Čt 15:30 – 16:30 (možno i jindy - VŽDY po telefonické či emailové domluvě)

Kontakt: telefon 486 112 233, e-mail wienerova@oblacna.cz

Úloha výchovného poradce

 
Oblastmi práce výchovného poradce jsou:

 • poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práce s mimořádně nadanými žáky
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, se střediskem výchovné péče a s jinými orgány státní správy
 • poradenství v obtížných životních situacích žáků

Linky bezpečí

 
Volejte na tato telefonní čísla:

 • pro děti: bezplatný telefon - 800 155 555 ... pro děti a dospívající v obtížné životní situaci
 • pro rodiče: tel. 840 111 234... poskytuje výchovné poradenství
 • modrá linka: tel. 549 241 010, mobil: 608 902 410 ... pro děti, mládež, rodiče, učitele, poradce
 • linka vzkaz domů: bezplatný telefon - 800 111 113, mobil: 724 727 777... pro děti a mládež na útěku