• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Výchovný poradce

Mgr. Zdenka Wienerová - výchovná poradkyně

V případě problémů ...

 
V případě problémů kontaktujte nejdříve:

 • třídního učitele
 • výchovného poradce
 • vedení školy

 
Konzultace: Čt 15:30 – 16:30 (možno i jindy - VŽDY po telefonické či emailové domluvě)

Kontakt: telefon 486 112 233, e-mail wienerova@oblacna.cz

Úloha výchovného poradce

 
Oblastmi práce výchovného poradce jsou:

 • poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práce s mimořádně nadanými žáky
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, se střediskem výchovné péče a s jinými orgány státní správy
 • poradenství v obtížných životních situacích žáků

Důležité kontakty

Linka bezpečí pro děti a studenty do 26 let

 

Linka důvěry Liberec

nonstop - anonymně - telefonicky

 • služba je dostupná všem bez rozdílu věku
 • nepotřebují žádné osobní údaje (je anonymní)
 • cena hovoru se řídí dle Tvého tarifu
 • pokud raději píšeš, napiš e-mail, odpoví Ti do pěti pracovních dnů

 

Rodičovská linka

 • pro rodiče dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let
 • pro prarodiče i rodinné příslušníky
 • pro pedagogy všech typů škol
 • pro dospělé, kteří jednají v zájmu dětí (trenéři, vedoucí kroužků…)