• 486 112 233
 • 605 965 088
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Školní družina

Školní družina

Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání. ŠD navštěvuje 90 dětí z 1.-3. třídy. Děti jsou rozděleny do třech oddělení školní družiny.

O děti se ve školní družině starají

Jana Kozicová – vedoucí vychovatelka, tel.: +420 770 183 803, e-mail: kozicova@oblacna.cz
Jana Havičová – vychovatelka
Šárka Špiková – vychovatelka, speciální pedagožka

Další informace o nás najdete na stránce Zaměstnanci.

Kriteria ke stanovení pořadí pro přijetí do školní družiny

 1. žáci nižšího ročníku, žáci vyššího ročníku jsou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny
 2. zaměstnanost rodičů a zvláštní zdravotní hlediska dítěte
 3. pravidelné a včasné platby za poskytované služby v předcházející docházce do družiny

Úhrada školní družiny

Platba za ŠD a kroužek ŠD činí 200,-Kč měsíčně. Probíhá bezhotovostním platebním stykem a je hrazena ve dvou částkách:

1. platba: září - prosinec 800,- (úhrada do konce září)
2. platba: leden - červen 1200,- (úhrada do konce ledna)

Na začátku září obdrží rodiče číslo účtu (5449042 / 0800) a variabilní symbol, kam mohou platbu poslat.

Provozní doba školní družiny

ranní družina:     06:25 – 07:35 hod.
odpolední družina:   11:35 – 16:35 hod.

Dokumenty a formuláře

   Řád školní družiny ZDE.

   Zápisní lístek do školní družiny ZDE.

   Žádost o ŠD v době vedlejších prázdnin ZDE.

Co nabízí naše školní družina

 • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
 • U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
 • Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Školní družina jako zařízení zájmového vzdělávání navazuje na vzdělávací program školy.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • Chceme, aby prostor školní družiny byl příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
 • Úkolem naší práce je položit základy ke schopnostem umět trávit volný čas.
 • Od 1. třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.
 • Dětem je umožněno, aby se samy podílely svými přáními, nápady a náměty na činnostech v ŠD.

Významné činnosti školní družiny v rámci školy

Každým rokem se děti podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky. Rozmanité výrobky dětí ze ŠD slouží k výzdobě školy. V rámci školní družiny proběhnou nové celoroční soutěže: V I. oddělení Svět poníků, v II. oddělení Tajuplný ostrov pokladů a ve III. oddělení Zvířecí olympiáda.

© 2018 ZŠ Oblačná, Liberec. Webdesign etcData.cz