• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Školní družina

Školní družina

Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání. ŠD navštěvuje 90 dětí z 1.-3. třídy. Děti jsou rozděleny do třech oddělení školní družiny.

O děti se ve školní družině starají

Jana Kozicová – vedoucí vychovatelka, tel.: +420 770 183 803, e-mail: kozicova@oblacna.cz
Jana Havičová – vychovatelka
Šárka Špiková – vychovatelka, asistentka pedagoga

Další informace o nás najdete na stránce Zaměstnanci.

Kriteria ke stanovení pořadí pro přijetí do školní družiny

 1. žáci nižšího ročníku, žáci vyššího ročníku jsou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny
 2. zaměstnanost rodičů a zvláštní zdravotní hlediska dítěte
 3. pravidelné a včasné platby za poskytované služby v předcházející docházce do družiny

Úhrada školní družiny

Platby za školní družinu probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem. Platby jsou zasílány na účet školy č.5449042/0800.

Variabilní symbol je určený na začátku školního roku (rodiče obdrží číslo účtu a VS žáka.)

Měsíční částka je 200 Kč.

Platba za školní družinu je hrazena měsíčně, vždy měsíc předem (od září do května). V září proběhne platba za září a říjen, celkem 400,-Kč do 15.9. a každý další měsíc 200,- Kč vždy k 15. v měsíci.. Poslední platba k 15.5.

Do účelu platby je třeba uvést jméno žáka, třídu a školní družina.

Provozní doba školní družiny

ranní družina:     06:25 – 07:35 hod.
odpolední družina:   11:35 – 16:35 hod.

Dokumenty a formuláře

   Řád školní družiny ZDE.

   Zápisní lístek do školní družiny ZDE.

   Žádost o ŠD v době vedlejších prázdnin ZDE.

Co nabízí naše školní družina

 • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
 • U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
 • Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Školní družina jako zařízení zájmového vzdělávání navazuje na vzdělávací program školy.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • Chceme, aby prostor školní družiny byl příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
 • Úkolem naší práce je položit základy ke schopnostem umět trávit volný čas.
 • Od 1. třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.
 • Dětem je umožněno, aby se samy podílely svými přáními, nápady a náměty na činnostech v ŠD.

Významné činnosti školní družiny v rámci školy

Každým rokem se děti podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky. Rozmanité výrobky dětí ze ŠD slouží k výzdobě školy. V rámci školní družiny proběhnou nové celoroční hry:

I. oddělení Cesta do Indie, II. oddělení Příběhy Křemílka a Vochomůrky a III. oddělení Zvířata a barvy.