• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Metodik prevence

Mgr. Milena Krupičková - metodik prevence

Kontakt: telefon 486 112 233, e-mail krupickova@oblacna.cz

Maják

Řadu let spolupracujeme s organizací Maják, která se zaměřuje na preventivní programy i pro ZŠ.

Pro letošní školní rok 2022/23 jsme objednali komplexní preventivní program pro 4. - 9. ročník:

 • Alkohol a kouření - 4. ročník
 • Bezpečně online - 5. ročník
 • Závislosti - 6. ročník
 • Návykové látky - 7. ročník
 • Na netu - 8. ročník
 • Rizikové sexuální chování - 9. ročník

Více informací k těmto programům najdete na stránkách organizace Maják www.majakops.cz.

Policie České republiky

V letošním školním roce 2022/23 budeme opět spolupracovat s PČR.

Máme objednanou přednášku a besedu pro třídu 8.A na téma Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana. (Loni se neuskutečnila z důvodu zrušení termínu PČR.)

V případě zájmu by pro rodiče 9. třídy mohla být zařazena ve 2. pololetí beseda na téma: Jak poznat, že mají děti problém s drogami.

Rodičům 6.třídy byla na úvodních třídních schůzkách nabídnuta přednáška a beseda na téma Nebezpečí sociálních sítí, kyberšikana. Zatím je o ni bohužel minimální zájem.

V loňském roce byli rodiče 4. - 9. tříd informováni o problému zneužívání nikotinových sáčků dětmi.

Městská policie Liberec

V letošním školním roce navážeme na každoroční spolupráci s Městskou policií Liberec. Po zaslání
nabídky doplníme témata a ročníky na stránky školy.

 

Pro 1. až 3. třídu

Pro nejmenší, 1.- 3.třídu, budeme objednávat "preventivní" činoherní pohádku s loutkami od Daniely Fischerové "Duhová pohádka", která by se odehrála ve škole.

 

Internetová bezpečnost

4. ročník

 • chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
 • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
 • žák je schopen na internetu vyhledat požadované informace
 • žák při řešení jednoduchého problému formuluje konkrétní otázku a pomocí nástrojů vyhledávače zjistí odpověď
 • žák je seznámen s desaterem bezpečného internetu (www.bezpecnyinternet.cz)

5. ročník

 • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
 • respektuje pravidla bezpečné práce s PC, uvede příklady situací, které mohou vést k poškození, ztrátě nebo zneužití dat a navrhne postup, který tomu zabrání

6. ročník

 • žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • je seznámen s definicí virů a typy ochrany zabezpečení počítače

7. ročník

 • žák je obeznámen s informační etikou a autorským zákonem
 • ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 • používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

8. ročník

 • vyhledává podle zadaných kritérií, rozlišuje zdroje, jejich validitu
 • žák tvoří citace, vyhledává dle zadání

9. ročník

 • pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji