• 486 112 233
 • 605 965 088
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Metodik prevence

Mgr. Milena Krupičková - metodik prevence

Kontakt: telefon 486 112 233, e-mail krupickova@oblacna.cz

Maják

Řadu let spolupracujeme s organizací Maják, která se zaměřuje na preventivní programy i pro ZŠ.

Pro letošní školní rok 2020/21 jsme objednali tyto tématické programy:

 • Já a Internet - 3. ročník

Pro letošní školní rok 2020/21 jsme objednali komplexní preventivní program pro 4. - 9. ročník:

 • Alkohol a kouření - 4. ročník
 • Jsme parta - 4. ročník
 • Jsem originál - 5. ročník
 • Kybersvět - 5. ročník
 • Závislosti - 6. ročník
 • Čas změny - 6. ročník
 • Krása - 7. ročník
 • Návykové látky - 7. ročník
 • Digitální domorodci - 8. ročník
 • Sexualita - 8. ročník
 • Rizikové sexuální chování - 9. ročník
 • Extremismus - 9. ročník

Více informací k těmto programům najdete na stránkách organizace Maják www.majakops.cz.

Policie České republiky

V letošním školním roce 2020/21 budeme opět spolupracovat s PČR.

Z nabízených besed zaměřených na různá témata:

 • Nebezpečí sociálních sítí
 • Drogy
 • Krádeže
 • Trestné činy páchané na dětech apod.
zařadíme v 1.pololetí přednášku a besedu Policie ČR pro 6.třídy na téma Nebezpečí sociálních sítí, Kyberšikana.
Také v 1.pololetí bude na třídní schůzky v 6.třídách ( 6.B v úterý 8.9.2020, 6.A v listopadu 2020) navazovat přednáška a beseda Policie ČR pro rodiče na téma Kyberšikana. 
V případě zájmu rodičů 9.tříd by ve 2.pololetí mohla být zařazena i beseda na téma: Jak poznat, že mají děti problém s drogami.

 

Městská policie Liberec

Plánujeme tyto přednášky:
 • Seznámení s městskou policií a základy dopravní výchovy pro 1. a 2. třídu.
 • Kybergrooming a sexting pro žáky 8. ročníku.
Pro nejmenší, 1. - 3. třídu, bychom chtěli objednat "preventivní" činoherní pohádku s loutkami od Daniely Fischerové "Duhová pohádka", která by se odehrála ve škole.

 

Internetová bezpečnost

4. ročník

 • chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
 • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
 • žák je schopen na internetu vyhledat požadované informace
 • žák při řešení jednoduchého problému formuluje konkrétní otázku a pomocí nástrojů vyhledávače zjistí odpověď
 • žák je seznámen s desaterem bezpečného internetu (www.bezpecnyinternet.cz)

5. ročník

 • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
 • respektuje pravidla bezpečné práce s PC, uvede příklady situací, které mohou vést k poškození, ztrátě nebo zneužití dat a navrhne postup, který tomu zabrání

6. ročník

 • žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • je seznámen s definicí virů a typy ochrany zabezpečení počítače

7. ročník

 • žák je obeznámen s informační etikou a autorským zákonem
 • ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 • používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

8. ročník

 • vyhledává podle zadaných kritérií, rozlišuje zdroje, jejich validitu
 • žák tvoří citace, vyhledává dle zadání

9. ročník

 • pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji