• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Metodik prevence

Mgr. Milena Krupičková - metodik prevence

Kontakt: telefon 486 112 233, e-mail krupickova@oblacna.cz

Maják

Řadu let spolupracujeme s organizací Maják, která se zaměřuje na preventivní programy i pro ZŠ.

Pro letošní školní rok 2023/24 jsme objednali komplexní preventivní program pro 4. - 9. ročník:

 • Jsme parta - 4. ročník
 • Bezpečně online - 5. ročník
 • Závislosti - 6. ročník
 • Návykové látky - 7. ročník
 • Sexualita - 8. ročník
 • Za hranou - 9. ročník

Více informací k těmto programům najdete na stránkách organizace Maják www.majakops.cz.

Policie České republiky

V letošním školním roce 2023/24 budeme opět spolupracovat s PČR.

Máme objednanou přednášku a besedu na téma Trestní odpovědnost pro 8. a 9. ročník. 
                V případě zájmu rodičů 6. a 7. třídy (uděláme anketu) by mohla být po třídních schůzkách (listopad nebo duben) zařazena přednáška a beseda na téma Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana.
                V loňském roce proběhla akce Nebezpečí Výzev na TikToku ve 4.- 9.třídě, rodiče byli informováni.
                Rodiče měli v červnu možnost zúčastnit se on-line semináře na téma: Užívání nikotinových sáčků a e-cigaret u dětí (dr. A. Kulhánek)

Městská policie Liberec

V letošním školním roce navážeme na každoroční spolupráci s Městskou policií Liberec. 

Témata objednaných programů v tomto školním roce:
1. tř. Seznámení s IZS a základy dopravní výchovy
2.tř. Setkání s cizím člověkem
3. tř. Jak jste na tom s telefonem?
4., 6. tř. Sdílet nebo nesdílet?
5., 7., 8. tř. Bezpečně po internetu

 

Internetová bezpečnost

4. ročník

 • chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
 • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
 • žák je schopen na internetu vyhledat požadované informace
 • žák při řešení jednoduchého problému formuluje konkrétní otázku a pomocí nástrojů vyhledávače zjistí odpověď
 • žák je seznámen s desaterem bezpečného internetu (www.bezpecnyinternet.cz)

5. ročník

 • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
 • respektuje pravidla bezpečné práce s PC, uvede příklady situací, které mohou vést k poškození, ztrátě nebo zneužití dat a navrhne postup, který tomu zabrání

6. ročník

 • žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • je seznámen s definicí virů a typy ochrany zabezpečení počítače

7. ročník

 • žák je obeznámen s informační etikou a autorským zákonem
 • ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 • používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

8. ročník

 • vyhledává podle zadaných kritérií, rozlišuje zdroje, jejich validitu
 • žák tvoří citace, vyhledává dle zadání

9. ročník

 • pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

Důležité kontakty

Linka bezpečí pro děti a studenty do 26 let

 

Linka důvěry Liberec

nonstop - anonymně - telefonicky

 • služba je dostupná všem bez rozdílu věku
 • nepotřebují žádné osobní údaje (je anonymní)
 • cena hovoru se řídí dle Tvého tarifu
 • pokud raději píšeš, napiš e-mail, odpoví Ti do pěti pracovních dnů

 

Rodičovská linka

 • pro rodiče dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let
 • pro prarodiče i rodinné příslušníky
 • pro pedagogy všech typů škol
 • pro dospělé, kteří jednají v zájmu dětí (trenéři, vedoucí kroužků…)