• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Městská stanice mladých techniků

Jak děti tráví volný čas

Součástí naší základní školy je Městská stanice mladých techniků, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání.
Do kroužků v rámci MSMT se mohou přihlásit žáci všech libereckých základních škol.

Vnitřní řád Městské stanice mladých techniků naleznete ZDE

Charakteristika zařízení

 • MSMT je zřízena při ZŠ Oblačná a je zpřístupněna dětem z celého regionu Liberec.
 • Přispívá k cílenému ovlivňování volného času dětí, omezuje nahodilost a stereotypnost ve volbě námětů pro zájmovou činnost a především zajišťuje návaznost na školní výuku, aniž jsou nutně opakovány její postupy a činnosti.
 • Obsah činností je přednostně zaměřován na rozvoj dovedností v oblasti užívání informačních technologií a programování.
 • Zájmové vzdělávání probíhá v odborných učebnách školy mimo rozvrh výuky a je zaměřeno na vlastní činnosti žáků a na získávání vlastních zkušeností.

Cíle vzdělávání

 • V MSMT nabízíme dětem činnosti v počítačových kroužcích - programování, LEGO a grafika, 3D tisk a robotika.
 • Cílem těchto činností je rozvíjet dítě, jeho učení a poznání. Jedná se zejména o výchovu k smysluplnému trávení volného času.

Formy vzdělávání

 • Činnost MSMT je pravidelná, je realizována formou kroužků, které mají časovou dotaci obvykle 1 nebo 2 hodiny týdně.

Materiální podmínky

 • MSMT využívá ke své činnosti prostory školy situované v centru Liberce.
 • Jsou zde k dispozici dvě počítačové učebny, výukové programy a trvalý přístup na Internet.
 • Stanice využívá audiovizuální techniku a další vybavení školy.

Personální podmínky

 • Pedagogickou práci v MSMT zajišťují plně kvalifikovaní učitelé, případně externisté.