• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2021 / 2022

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro nástup do školního roku 2022/2023.

Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy.

 • 30. listopadu 2022 - termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou
  řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.
 • 2. – 15. ledna 2023 - talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky
  zaměřené obory, sportovní gymnázia). Přesný termín stanoví ředitel školy.
 • 1. března 2023 - termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy
  vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.
 • 13. a 14. dubna 2023 - termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro čtyřleté obory
  zakončené maturitní zkouškou, včetně sportovích gymnázií.
 • 17. a 28. dubna 2023 - termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro víceletá
  gymnázia.
 • 10. a 11. května 2023 - náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky.
  
Obecné informace

Žák může podat až 2 přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou (do 30. listopadu 2022) a dále další 2 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky (do 1. března 2023). Žák - uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy

Základní škola vyplňuje a potvrzuje žákům přihlášky.

K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávání na SŠ je zaveden zápisový lístek.

Zápisový lístek bude žákům vydán spolu s vysvědčením dne 31.1.2023.

Jednotné přijímací zkoušky budou ověřovat znalosti z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tyto přijímací zkoušky budou mít celostátní podobu a budou se konat ve všech středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a sportovních gymnázií. Testováni nebudou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením. Testy bude připravovat společnost Cermat. Ředitel střední školy může stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Pozvánku k řízení obdrží žák nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Podrobnější informace budou poskytovány během třídních schůzek, popřípadě v informačních materiálech, dnech otevřených dveří apod.

Veletrh Educa Week Liberec 2022 - týden vzdělávání a pracovních příležitostí, součástí je i prezentace středních škol v Home Credit Aréně (vstup zdarma)

Důležité odkazy

ATLAS ŠKOLSTVÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ - portál Libereckého kraje, kde najdete informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

INFOABSOLVENT.CZ - vzdělávací nabídka SŠ pro šk. rok 2022/2023

SCIO.CZ - informace k přijímacímu řízení

CERMAT.CZ - informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ 2023, vzorové testy z M a ČJ z minulých let s řešením

SEZNAMSKOL.EU - portál se seznamem všech středních škol