• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2023 / 2024

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro nástup do školního roku 2024/2025

Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy.

 (30. listopadu 2023 - termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou  
                                    řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.)

2. – 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky
                                   zaměřené obory, sportovní gymnázia). Přesný termín stanoví ředitel školy.
 
12. dubna a 15. dubna 2024 - termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro čtyřleté obory
                                                 zakončené maturitní zkouškou, včetně sportovních gymnázií
 
16. dubna a 17. dubna 2024 - termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro víceletá
                                                    gymnázia.

 
29. a 30. dubna 2024 - náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky.

Jednotné přijímací zkoušky budou ověřovat znalosti z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tyto přijímací zkoušky budou mít celostátní podobu a budou se konat ve všech středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a sportovních gymnázií. Testováni nebudou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením. Testy bude připravovat společnost Cermat. Ředitel střední školy může stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 (stále nejsou schválené!)

přihlášky na SŠ v digitální podobě
3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě
termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
výsledky zkoušek do 10. května 2024 v elektronickém systému
odpadá zápisový lístek, odvolání
pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Veletrh vzdělávání Educa 2023:  https://www.educaweek.cz/
- týden vzdělávání a pracovních příležitostí, součástí je i prezentace středních škol v Home Credit Aréně (vstup zdarma)

Důležité odkazy

Atlas školství pro Liberecký krajhttps://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=liberecky-kraj

INFOABSOLVENT.CZ - vzdělávací nabídka SŠ pro školní rok 2022/2023

CERMAT.cz  informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ 2023,
                    vzorové testy z M a ČJ z minulých let s řešením

SCIO.CZ - informace k přijímacímu řízení

SEZNAMSKOL.EU - portál se seznamem všech středních škol

KAMPODEVÍTCE: web pro osmáky, deváťáky a jejich rodiče