• 486 112 233
 • 605 965 088
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Den s prarodiči

V pátek 26. května jsme si do své třídy pozvali babičky a dědečky, abychom jim nejen ukázali, jak naše škola a třída vypadá, ale také i to, co se učíme a jak se to učíme. Prarodiče se tak mohli podívat, co se změnilo od jejich školních let. Děti také zajímalo, jak prarodiče chodili do školy, co je ve škole nejvíce bavilo, čím chtěli být a zda se to vyplnilo, jak vyučování vypadalo, co nejraději četli. Babičky a dědové poutavě vyprávěli.

S sebou do školy přinesli i nějaké zajímavé věci, které děti již dnes neznají, fotografie a také knížku svého dětství. Nezůstalo jen u povídání, společně jsme se učili, kdy s námi babičky a dědečkové pracovali ve skupinách a nakonec jsme si i četli ze své oblíbené knížky.

Ve třídě byla skvělá atmosféra, děti i prarodiče si tento ten náležitě užili. Láska, vřelost a úcta, to byly lidské hodnoty, které jsme v tento den všichni prožívali.           

(Další fota na našich webových stránkách  tretaci-oblacna.webnode.cz)


Národní testování 5. třída 2022/23

V měsíci dubnu se 15 žáků z 5. třídy zúčastnilo Národního testování. Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice, obecných studijních předpokladech a v anglickém jazyce. Souhrnné výsledky a celé šetření doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami v celkovém počtu cca 14 tisíc žáků pro naši školu zajistila společnost SCIO.

Z analýzy výsledků vyplývá, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol ve znalostech matematiky. Žáci dosáhli výborných výsledků v geometrii, nadstandardních aplikačních úlohách, početních operacích s čísly a v práci s daty.

Výsledky našich páťáků v českém jazyce jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. V porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je vyžíván optimálně a odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.

Výborné výsledky potvrzuje skutečnost, že například 3 žáci v ČJ, 3 žáci v M a 4 žáci v OSP dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a patří mezi 15 % nejlepších žáků z celkového počtu žáků v testování.

V anglickém jazyce dosáhli 2 žáci úrovně A0, 6 žáků úrovně A1, 4 žáci úrovně A2 a 3 žáci dostáhli na vynikající úroveň B1. Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy.

graf

M. Kodešová


Nemoc jménem ŠIKANA

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 se třída 6. A a 7. A zúčastnila přednášky v knihovně na téma „Nemoc jménem ŠIKANA“. Obsahem přednášky, kterou vedl sociální pedagog pan Mgr. Vladimír Vácha, bylo například: co je šikana, jak vzniká šikana, stádia vývoje šikany, koho ohrožuje šikana, jak se bránit šikaně, psychologické, sociální a osobnostní dopady šikany, druhy šikany (verbální, kontaktní, kyberšikana, sexuální násilí atd.).

M. Kodešová, Š. Vacková


Den Země

V pátek 21. dubna se 2. A  a 3. A připojili k celosvětové akci DEN ZEMĚ.  S dětmi jsme si popovídali o všem, co naší Zemi a přírodu trápí a jak ji můžeme my sami pomoci.

Hravou aktivitou jsme zjistili, jak dlouho přírodě trvá, než se zbaví různého odpadu, který bychom v přírodě nechali ležet. Zopakovali jsme si, co vše se dá recyklovat a pak jsme se chopili rukavic a pytlů a prostředí kolem školy a v parku, kam si chodíme s družinou hrát, jsme poklidili, abychom tak přírodě alespoň trochu pomohli.


Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Blahopřeji k vynikajícímu výsledku Matyáše Hajíčka v okresním kole Olympiády z českého jazyka, které se konalo 3.4.2023. Matyáš se umístil na 6. - 11. místě s 37 body. (Vítěz získal 40 bodů.) Celkem se zúčastnilo 66 žáků z různých základních škol.

Děkuji i za skvělou reprezentaci školy.

M. Krupičková


Noc s Andersenem

Ve čtvrtek 13. dubna jsme se s dětmi opět připojily k projektu Klubu českých knihoven pod názvem Noc s Andersenem.  Přihlášení letos opět nebylo pro děti úplně jednoduché, neboť musely splnit několik úkolů a tak jenom ti, kteří vše zvládli, mohli večer v 17,00 se spacákem, svačinkou a dobrou náladou vstoupit do školy.

V letošním roce bylo téma různorodé. My jsme se zaměřili na 90. výročí Ferdy mravence, který se v roce 1933 poprvé objevil v Lidových novinách.    Po seznámení s jeho stvořitelem Ondřejem Sekorou se děti rozdělily do skupinek a společně jsme se vydali na hřiště, kde nás čekala tzv. Hmyzí olympiáda.

To, že to hmyzí kamarádi nemají vůbec jednoduché, si děti mohly vyzkoušet v různých disciplínách.

Po vydatné večeři skupinky navštěvovaly postupně jednotlivé třídy, kde si učitelé připravili různé úkoly. Děti si tak prohlédly další knížky, zaměřené na ty nejmenší živočichy, přečetly si jedno z dobrodružství Ferdy, naučily se písničky nebo se zkusily vcítit do hmyzí kůže. V jedné z dílen si vytvořily i broučího kamaráda, kterého si odnesly po zaschnutí domů. 


Člověče nezlob se s robotem VEX123

Žáci 1. stupně hráli hru „Člověče nezlob se“.  Než začala hra, tak si žáci museli vystříhat hrací pole, které následně slepili. Místo kuželek používali malé roboty VEX123, které programovali (pohyb vpřed, zatočení vlevo a vpravo) pomocí dotykových tlačítek. Při hře mohli využít hrací kostku, ale raději si naprogramovali dalšího robota, aby jim ukazoval náhodné číslo. Při hře byla velká zábava.

M. Kodešová


Den učitelů


Již tradičně se i letos členové školního parlamentu rozhodli pomoci učitelům a společně si připomenout Den učitelů. V úterý 28. března tak žáci 8. a 9. tříd místo pedagogů učili na 1. stupni. Mohli si vybrat předmět a třídu, ve které by chtěli učit a podle pokynů vyučujícího se na hodinu připravit. Do výuky se zapojilo více než 20 žáků a všichni se velmi svědomitě na své hodiny připravili. Žáci 1. stupně naopak uvítali zpestření výuky a ochotně se staršími žáky spolupracovali. 

Všem odvážlivcům, kteří si vyzkoušeli roli učitele, moc děkujeme! 

(za školní parlament Jana Lhotová)


Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 16.3.2023 byl ve škole Den otevřených dveří. Přišli se podívat nejen budoucí žáci 1. třídy, ale také řada bývalých žáků zavzpomínat na svoji docházku. Jak se akce povedla se můžete podívat na fotografiích ZDE.


Večerní dílna Čtení s maminkami

Dílny čtení děláme s dětmi ve třídě každý týden  a děti je mají moc rády. Tentokráte jsme si na dílnu čtení ale pozvali maminky.

Ve středu 25. ledna navečer děti s maminkami přinesly své knížky a po krátkém úvodu jsme si četli tak, jak to právě známe z dílen čtení. O knížce jsme si povídali, hráli jsme zajímavé aktivity, představili si novou knížku a večer si moc příjemně užili.

 


Liberecký advent

Na libereckém náměstí jsou adventní trhy doplněné kulturním programem. Do toho se zapojil i náš úplně nový pěvecký sbor, který vystoupil v úterý 20.12.2022 odpoledne.

Dětem se vystoupení povedlo a všichni jsme si odpoledne na náměstí krásně užili.

ZDE pro vás máme záznam z vystoupení.


Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 proběhl na naší škole po covidové odmlce opět vánoční jarmark. Na návštěvníky čekaly dílničky, kde si mohly děti vyrobit různé vánoční výrobky. V prvním patře nabízela velmi příjemné posezení vánoční kavárnička s různými dobrotami a ke sváteční atmosféře přispělo i hudební vystoupení našich žáků z pěveckého, kytarového nebo flétnového kroužku. Rodiče také přispěli jednotlivým třídám nákupem různých vánočních výrobků z bohatého výběru našich prodejniček.       

Děkujeme všem návštěvníkům za velmi štědré příspěvky a velkorysé nákupy. Pochvalu zaslouží vystupující i všechny děti, které pomohly s organizací nebo se podílely na přípravě vánočního jarmarku.

Všem přejeme poklidné a krásné Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví.


Adventní Lipsko

Ve středu 7. prosince vyrazili žáci druhého stupně v rámci výuky německého jazyka na exkurzi do Lipska, během níž se dozvěděli více o reáliích Německa. Nejprve jsme zastavili na okraji města u velkolepého 90 metrů vysokého Památníku Bitvy národů (roku 1813 zde byl poražen Napoleon). Většina si zaplatila symbolické vstupné 1 euro a prohlédli si i interiér této zajímavé stavby. Poté následovala prohlídka historického centra města s paní průvodkyní, viděli jsme Starou radnici, ze které je dnes muzeum, dále renesanční budovu Staré váhy a pasáž Mädler-Passage se sousoším Fausta s Mefistem. Nahlédli jsme i do gotického kostela sv. Tomáše a do kostela sv. Mikuláše v neobvyklém novoklasicistním stylu.  Nakonec jsme se prošli po adventních trzích a ochutnali místní speciality. Někteří nakoupili i drobné suvenýry, ale o tom náš výlet nebyl…

Eliška Handšuhová


Národní testování 9. třídy 2022/23

V měsíci listopadu se 16 žáků 9. třídy zúčastnilo Národního testování. Žáci byli testováni z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Souhrnné výsledky a celé šetření doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami v celkovém počtu cca 19 tisíc žáků pro naši školu zajistila společnost SCIO. Z analýzy výsledků vyplývá, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování českého jazyka a matematiky. Dále bylo zjištěno z testu obecných studijních předpokladů, že studijní potenciál je využíván velmi dobře a výsledky studijních předpokladů jsou na vysoké úrovni. Toto potvrzuje skutečnost, že například 9 žáků v ČJ, 7 žáků v M a 8 žáků v OSP dosáhlo vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku. V anglickém jazyce většina žáků dosáhla na úroveň B1 a 4 žáci na úroveň B2. Úroveň B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška.

M. Kodešová


Úspěch mladších dívek v přespolním běhu

Během října proběhlo v areálu ruprechtické Střelnice okresní kolo v přespolním běhu družstev. Největším úspěchem bylo vítězství týmu mladších dívek a jejich postup do krajského kola. Dobře si vedl i tým starších chlapců, zvláště Matěj Šebelka, který vyhrál soutěž jednotlivců.

V krajském kole, které se konalo v jabloneckém areálu Břízky, dívky skončily na krásném 5. místě a velkým úspěchem bylo i jasné vítězství Báry Budinové v jednotlivkyních.

ZŠ Oblačnou reprezentovaly:

Bára Budinová, Ela Matošková, Bára Horná, Nora O´Grady, Emma Fialová (7. třída), Nikola Vyskočilová (6. třída)

Gratulujeme!


Zájezd do Velké Británie

 
V neděli 11.9.2022 odjelo 46 žáků 6.-9. třídy spolu se třemi učiteli na zájezd do Velké Británie. Ve čtvrtek jsme se dověděli smutnou zprávu, že zemřela anglická královna Alžběta II., jeli jsme plni očekávání, co nás v Británii čeká.

V brzkých ranních hodinách jsme se přepravili trajektem do Anglie a pokračovali autobusem do Yorku - historického města severně od Londýna s bludištěm středověkých uliček a mohutnými městskými hradbami. Zastavili jsme se před York Minster - největší gotickou katedrálou v Anglii a navštívili Jorvik Viking Centre – muzeum věnované době Vikingů a v podvečer York’s Chocolate Story – čokoládovna v samém srdci města, kde jsme si vyrobili na památku i vlastní ochutnávku. Večer jsme se setkali se svými s hostitelskými rodinami. To bylo pro všechny velké očekávání, ale ráno už byli všichni spokojeni.

Další den dopoledne nás čekalo ještě jedno překvapení. Na Universitě v Yorku byl domluven jazykový kurz s anglickými učiteli. Tak jsme následující 3 dny vždy dopoledne trávili ve škole. Všichni výuku zvládli na výbornou a na závěr dostali certifikát o absolvování kurzu.

Odpoledne jsme měli naplánované výlety. Do Scarborough, lázeňského města, které se může pochlubit krásnou pláží, nejstaršími anglickými lázněmi a zříceninou hradu. Velkým zážitkem byla návštěva Sea Life Centre - velkého akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů. Pak jsme se nakrátko zastavili na Flamborough Head – nejvyšších křídových útesech v Anglii se skalními okny a vyhlídkou na maják. Druhý výlet byl do Bolten Abbey - zříceniny opatství a parku. Poslední výlet byl do městečka Lincoln s dominantním hradem a katedrálou a obchůdky na Steep Hill a Bailgate.

Odtud jsme se přesunuli do hotelu Ibis Budget v těsné blízkosti letiště Heathrow.

Ráno jsme se metrem dopravili na Tower Hill, kolem Tower of London došli na Tower Bridge, který jsme si prohlédli i uvnitř. Vystoupali jsme věží na lávky s prosklenou podlahou, odkud jsme sledovali provoz pod námi a prošli si i strojovnu mostu. Viděli jsme bitevní křižník HMS Belfast a kolem The Monument - místa, kde vypukl ničivý Velký požár v roce 1666, došli až k St. Paul’s Cathedral, mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století.
Ve večerních hodinách jsme Londýn opustili, tunelem jsme přejeli do Francie a pokračovali do České republiky.

Alena Routová


Anglická zkouška Cambridge

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější anglické certifikáty na světě, na které se naši žáci připravují již od 7. třídy. Zkouška se skládá ze 4 částí: čtení, psaní, poslech a konverzace. V letošním školním roce složila úspěšně zkoušku Lucie Kotasová a Kateřina Podrazilová na úrovni B1 a B2. Úroveň B1 je očekávanou úrovní angličtiny ze střední školy a na úrovni B1 jsou připravovány i státní maturity v České republice. Oběma dívkám gratulujeme.


Vzdělávací program v Rodném domě Ferdinanda Porscheho

V pátek 27. května 7.A v rámci výuky dějepisu absolvovala program ve Vratislavicích, který přiblížil žákům pokrok lidské civilizace a prohloubil znalosti o vlastní zemi ve vztahu k vynálezům a také k regionu, kde žijeme. Žáci se během výkladu v expozici dozvěděli informace o životě a díle Ferdinanda Porscheho, který se proslavil jako automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. V rámci zatraktivnění programu a aktivního zapojení pro ně byly připraveny pracovní listy, při jejichž vyplňování mohli aktivně využívat i interaktivní prvky v podobě tabletů.

Během vzdělávacího programu se tedy žáci seznámili s historickou posloupností vynálezů lidstva se zaměřením na české vynálezce. Dále byli obeznámeni s dílem Ferdinanda Porscheho a s historií domu, ve kterém se v roce 1875 narodil. Sedmákům byla zprostředkována životní linie osoby Ferdinanda Porscheho ve vztahu ke světovým dějinám, tedy i s obdobím 2. světové války. Osobně doufám, že v nich exkurze vzbudila zájem o historii našeho města a okolí.

Eliška Handšuhová


Vernisáž

V úterý 3. května se konala vernisáž. Návštěvníci si mohli prohlédnout výtvarné práce našich žáků, a to od první až po devátou třídu. Oceňovali především dovednost dětí a nápaditost předvedených výkresů.

Společně jsme také dokončili výtvarné dílo – slunce, jehož paprsky vyslaly do vesmíru naše přání a myšlenky.


Exkurze Mauthausen a Linec

V pátek 22. dubna se vydali naši žáci na exkurzi do koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku, jednoho z největších komplexů pracovních táborů v Němci ovládané Evropě, který je považován za vůbec nejhorší. Na rozdíl od jiných koncentračních táborů byl určen pro „nenapravitelné politické protivníky Říše“ a byl ve většině případů využívaný na vyhlazení inteligence prací. Smrt zde našly tisíce vysokoškolských profesorů, studentů, umělců, vědců a odbojářů. Během prohlídky s audioguide jsme se dozvěděli o životě zajatců, viděli nechvalně proslulé „schody smrti“, po nichž byli vězni nuceni nosit těžké kamenné kvádry z blízkého kamenolomu. Většina z nás využila i předem staženou aplikaci Památníku, kde byla spousta informací navíc. Poté jsme popojeli do Lince na prohlídku historického centra, kterou jsme vzhledem k dešti upravili. Na náměstí Hauptplatz jsme si viděli krásný morový sloup a budovu staré radnice. Cestou k Mariendomu jsme šli kolem Mozartova domu, který zde žil a tvořil. Mariendom je označovaný za největší kostel v celém Rakousku, údajně se do něj vejde až 20 000 lidí. Tento novogotický chrám jsme navštívili a prohlédli si jeho zajímavý interiér. Před cestou domů zbyl čas i na krátký rozchod. Exkurze byla poučná. Jsme rádi, že nám zřizovatel svou podporou umožnil zájezd uspořádat.


Naši žáci spolurozhodují o budoucí podobě města

Česká republika bude hostit Evropské hlavní město kultury spolu s Francií v roce 2028. Projekt oslavuje společné kulturní kořeny Evropy, ale i rozmanitost
kultury v jednotlivých členský zemích EU. U příležitosti kandidatury Liberce měli žáci naší školy možnost zapojit se do veřejné ankety. V té mohou říci, respektive napsat, jaké město by v budoucnu chtěli mít. Svá přání napsali na lístek.


Velikonoční jarmark 2022

V úterý 5. dubna jsme konečně mohli uspořádat oblíbený jarmark. Vyučující prvního stupně a paní učitelky VV na 2 stupni si připravili rukodělné dílničky, ve kterých měly děti možnost vyrobit si řadu výrobků nejen tradiční pomlázku a kraslice. Kdo nechtěl tvořit, mohl si v prvním patře zakoupit velikonoční dekorace z rukou našich žáků. Kroužek zdravého vaření ve spolupráci s pedagogickými asistentkami se postaral o občerstvení ve školní kavárničce. Ještě jednou děkujeme kolegyním, maminkám i žákyním za upečené dobroty. Velký ohlas sklidilo i hudební vystoupení pod taktovkou pana asistenta Kotlára. V neposlední řadě moc děkujeme žákům naší školy, kteří ve svém volném čase s organizací jarmarku pomohli. Těší nás kladné ohlasy od návštěvníků, kteří shodně tvrdili, že si odpoledne u nás užili děti i dospělí a přejeme všem krásné Velikonoce!

Eliška Handšuhová


Den otevřených dveří

V úterý 29.3.2022 jsme pozvali všechny na den otevřených dveří. Zájemci, kteří přišli, mohli nahlédnout do všech prostor školy.

Budovou je provázeli naši žáci, kteří spolu s učiteli ochotně odpovídali na případné dotazy.

Po prohlídce se mohli návštěvníci občerstvit v kavárničce a poslechnout si vystoupení dětí z 5. třídy, kteří nacvičili písničky s panem asistentem Kotlárem.

Děti si mohli vyzkoušet pomůcky, interaktivní tabule, kvízy, mikroskopy, fyzikální stavebnice Boffin, viděli, jak funguje 3D tiskárna.

Moc nás potěšilo, že mezi návštěvníky byla celá řada našich absolventů, kteří se na nás přišli podívat.

Fotogalerie ZDE.


Vánoční zpívání Zpíváme s Oblačnou

„Zpíváme s Oblačnou“ je název programu, který si žáci 5. třídy spolu panem asistentem Dušanem Kotlárem připravili na vystoupení na adventních trzích před libereckou radnicí. Bohužel je všechno jinak, adventní trhy se nekonají, ale nechtěli jsme, aby písničky zapadly. Tak jsme si dnes udělali krásné vánoční dopoledne a děti nám zazpívaly to, co si připravily, na chodbě ve škole.

Krásně jsme se vánočně naladili a moc děkujeme za úžasný zážitek.

Alena Routová


Certifikované testování 2021

V měsíci listopadu 2021 proběhlo Certifikované testování žáků 5. a 9. třídy. Toto elektronické testování zajišťovala Česká školní inspekce. Žáci byli testováni z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Certifikovaného testování se celkem zúčastnilo z celé České republiky cca 16 tisíc žáků.

Při porovnání průměrných výsledků testovaných žáků naší školy s průměrnými výsledky všech žáků, kteří se zúčastnili, vyplývá, že žáci naší školy velmi dobře obstáli ve všech testovaných předmětech.

Žáci 5. třídy byli nadprůměrní v matematice a anglickém jazyce. V matematice se žákům nejvíce dařilo v početních operacích s čísly a v angličtině výborně obstáli v gramatice a slovní zásobě. Celkové výsledky z českého jazyka odpovídají celostátnímu průměru. Přesto v českém jazyce naši páťáci byli nadprůměrní v práci s textem a jeho porozuměním.

20211130 certifikovane testovani graf 2

Žáci 9. třídy uspěli ve všech testovaných oblastech nadprůměrně oproti průměrným výsledkům všech žáků. V matematice se deváťákům nejvíce dařilo v práci s čísly a ve slovních úlohách. V českém jazyce výborně obstáli ve všech oblastech, tj. mluvnici, slohu i literatuře. V anglickém jazyce byli žáci testováni ve čtení s porozuměním, gramatice, slovní zásobě a poslechu. Ve všech částech se našim deváťákům podařilo překonat průměrné výsledky všech žáků.


Ozdoba na vánoční strom před radnicí

I letos se naše škola podílela na výzdobě vánočního stromu před libereckou radnicí. Tentokrát se jedná o dáreček s velkou červenou mašlí. Přijďte se na něj podívat a nasát adventní atmosféru.

20211130 ozdoba na vanocni strom big

 


Postup do krajského kola Logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Cílem soutěže je mimo jiné pomoci školám ve vyhledávání intelektově nadaných dětí. Letos se soutěže účastnilo 75 237 žáků a studentů z 3 285 škol.

Ve dnech 8. – 14. října se soutěže účastnil i náš žák Lukáš Pech ze 7. B. Lukáš se kvalifikoval mezi nejlepší soutěžící celého kraje a postoupil do krajského kola Logické olympiády.

20211117 logicka olympiada diplom

Lukáši, gratulujeme k vynikajícímu výsledku!

Kateřina Čiháčková

 


Drakiáda

Dne 26. 10. proběhla Drakiáda na hřišti Broumovská. Tato akce je dalším setkáním našich prvňáčků a jejich kamarádů z deváté třídy. Slunečné podzimní dopoledne si všichni užili a měli velkou radost z létajících draků.

E. Kučerová, I. Votrubcová, M. Kodešová

Písmenkování

 

V úterý 12. 10. 2021 proběhla akce Písmenkování. Během odpoledne měli prvňáčci možnost představit svého deváťáka svým rodičům.

Žáci 9. třídy připravili deset stanovišť se zajímavými úkoly pro děti a jejich rodiče. Po splnění úkolu na daném stanovišti se děti dozvěděly část tajenky. Po vyluštění celé tajenky na děti čekala sladká odměna. Akce se vydařila a splnila naše očekávání.

 E. Kučerová, I. Votrubcová, M. Kodešová


Exkurze Lidice

V pátek 1. října vyrazili přihlášení žáci 9., 8. i 7. ročníku na dějepisnou exkurzi do Lidic, kde je čekal nejprve výukový program zaměřený na získání základních informací k historii a problematice Lidic. Program se jmenoval „Příběh obce Lidice“. Žáci se po úvodní přednášce a prezentaci naučili využívat, na základě digitalizovaných materiálů historické sbírky, dobové materiály k interpretaci období moderních českých dějin. Navazující skupinové aktivity pak umožnili žákům objevovat doplňující informace a zasadit si historické události do kontextu. Program rozvíjel znalosti v oblasti novodobých dějin, především z období 2. světové války, podporoval tvořivost, kreativitu a skupinovou práci. Po svačině následovala prohlídka areálu Památníku Lidice s paní průvodkyní, během níž položili zástupci školního parlamentu květiny k Pomníku dětským obětem války. Exkurze byla sice náročná, co se tématu týče, ale velmi zajímavá a poučná. Je důležité i takové události připomínat současné generaci, aby se na podobné tragédie nezapomnělo a historie znovu neopakovala…
Eliška Handšuhová

Mezinárodní suit-up den

I v tomto školním roce se členové školního parlamentu rozhodli zapojit se do projektu Hrdá škola. První akcí bude suit - up den ve středu 13. října. Věříme tomu, že i letos se naše škola promění do slavnostní atmosféry plné šarmantních žáků a učitelů. Oblečte se do svého nejlepšího formálního oblečení a přijďte jako pravé dámy a praví gentlemani. S tím souvisí i dodržování pravidel etiky a noblesního vystupování. Plakát akce najdete ZDE.

Příměstský tábor MEET&PLAY

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou podzimního anglického či německého příměstského tábora pro žáky ve věku 7- 13 let. Tábor se bude konat v době podzimních prázdnin na Technické univerzitě v Liberci ve spolupráci s rodilými mluvčími. Veškeré informace a přihlášení je k nalezení na webu www.meetandplay.cz.

20210924 Trick or Treat Halloween 2021


Setkání žákovských parlamentů

Poslední setkání Žákovských parlamentů tohoto školního roku na Liberecku se uskutečnilo 28. 6. 2021 od 12:00 - 13:30 hod. v prostorech Lipo.ink - inovačního centra vedle Krajského úřadu. Po workshopu na téma práce školních parlamentů následovala komentovaná prohlídka tohoto centra na podporu začínajících podnikatelů. Žáky prostory velmi zaujaly stejně jako celé setkání, kdy pracovali ve skupinách a přirozeně komunikovali členové jednotlivých školních parlamentů mezi sebou. Budeme se v novém školním roce těšit na další spolupráci.

Koordinátorka Žákovského parlamentu při ZŠ Oblačná Eliška Handšuhová


Jerusalema Dance Challenge

Jerusalema Dance Challenge je současný celosvětový fenomén. Jde vlastně o taneční číslo, jehož hudba i choreografie vznikla v jižní Africe a následně se stala symbolem jednotnosti a boje proti koronaviru po celém světě. K této výzvě se přidali i naše škola.

S nápadem připojit se přišli zástupci školního parlamentu a tak se začalo tančit a natáčet ve třídách, na chodbách, v tělocvičně, v ředitelně, ve sborovně, na hřišti i v parku. Úžasné video (sledujte ZDE) je výsledkem pilné práce, tréninku, houževnatosti, nadšení a naděje, že zase bude líp.

Všem zúčastněným děkujeme! (za školní parlament Jana Lhotová)

 


Pyžamový den

Ve středu 16. června přišla většina žáků naší školy oblečená v pyžamu, nebo noční košili. Někteří měli i župany, domácí bačkory a plyšáky. V hlasování žáků o nejzajímavější oblečení zvítězil Matyáš ze 4. třídy, na 2. místě pak Ela z 5. třídy a p. učitel Sucharda.

Všem děkujeme za to, že se do akce zapojili!

(za školní parlament Jana Lhotová)


Den dětí

Jako deváťáci jsme si pro prvňáky a druháky připravili na Den dětí několik stanovišť, aby měli hezký zážitek. Mezi stanoviště patřilo například házení na koš, poznávání zvířátek, fotbal, střelba do plechovek, házení kroužku na cíl, hádání předmětů a zkouška paměti. Všichni disciplíny velmi rychle zvládli a dostali diplom se sladkou odměnou. Po dokončení jsme si společně hráli na hřišti. Děti byly moc hodné a myslíme si, že se akce vydařila a všichni jsme si ji užili.

Kája Vašáková a Kačka Šmolíková z 9. A


Úklid okolí školy

Zástupci školního parlamentu z 9. B se rozhodli po dlouhé pauze uklidit okolí naší školy. Podařilo se jim přesvědčit celou třídu 9. B a v pondělí 24. května se všichni pustili do sbírání odpadků a zametání.

Všem zúčastněným děkujeme! (za školní parlament Jana Lhotová)


Výtvarné práce sedmé třídy

Při výtvarné výchově jsme se nechali inspirovat tvorbou Vincenta Bala, který jako součást obrázku využívá stín vrhaný nejrůznějšími předměty. Dále jsme popustili fantazii ohledně toho, co vše se dá vyrobit z krabice. Dětem se práce moc povedly, blahopřeji jim k dobře odvedené práci.

Š. Vacková.

20210524 7trida vytvarka 01

 

20210524 7trida vytvarka 02

 

20210524 7trida vytvarka 03

 

20210524 7trida vytvarka 04

 


Den šílených účesů

Ve středu 26. května se uskutečnila další akce v rámci projektu Hrdá škola - Den šílených účesů. Hodně žáků ráno věnovalo svůj čas vytváření zajímavého účesu, viděli jsme mnoho kreativních výtvorů s gumičkami, sponkami, čelenkami, barvami i s předměty, které se běžně do vlasů nepoužívají.

Dětem i rodičům děkujeme!

(za školní parlament Jana Lhotová)


Velikonoční přání

Žáci školního parlamentu přišli se skvělým nápadem - vyrobit velikonoční přáníčka a poslat je dědečkům a babičkám do domova seniorů. Do projektu se zapojilo hodně žáků (i rodičů) všech tříd a přáníčka jsme odeslali do Domu seniorů v Liberci - Františkově. Věříme, že udělají radost a zlepší náladu klientům i zaměstnancům domova.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

(za školní parlament Jana Lhotová)


Liberec za II. světové války

Během dvou týdnů (od 29.3. do 12.4.) měli naši deváťáci za úkol obejít stanoviště v centru města, aby se seznámili s dějinami Liberce za II. světové války. Na těchto stanovištích byly připaveny zalaminované texty s touto tématikou.

Tělesná výchova distančně

Tělesná výchova i nadále pokračuje plnění jednotlivých výzev. Tentokrát měli žáci za úkol splnit tyto dvě výzvy: Pěší cesta se záznamem a Stavby ze sněhu.

U pěší cesty bylo za úkol ujít cestu tak, aby byl vytvořen záznam cesty a nejlépe vyšel nějaký tvar. U staveb ze sněhu bylo úkolem vytvořit libovolnou stavbu a pořídit dokumentaci. Všem, kteří se výzvy zúčastnili, moc děkujeme a chválíme.

Učitelé TV

Informace k provozu školy IZS

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí


Na základě vládou ČR zveřejněných opatřeních proti šíření onemocnění COVID – 19, dochází od pondělí 4. 1. 2021 (včetně) k omezení provozu základních škol, přičemž prezenční výuka (tzn. osobní přítomnost) pro žáky přípravných tříd a žáky 1. a 2. ročníků základních škol zůstává zachována, stejně jako výuka pro žáky tříd a škol zřízených podle § 16/9 školského zákona (speciální třídy a speciální školy + praktické školy) – více v dokumentu „Informace k provozu škol a školských zařízení do 10. ledna 2021“. Pro ostatní žáky je povinné distanční vzdělávání.


Školou určenou pro výkon péče o děti do věku 13 let byla vybrána Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace; adresa: ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec.


Kontakt: Stanislava Koželuhová – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. telefon: 734 234 105


Obědy zajištěny, s sebou svačiny, přezůvky a věci na ven. Učení a instrukce od pedagogů vítány.


Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogickými pracovníky základních a středních škol nezbytnými pro zajištění distanční výuky.


Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.


Aktualizované informace k přijímačkám

Tímto Vás upozorňujeme na aktualizované informace (termíny!) k přijímacímu řízení pro školní rok 2021 / 2022.

                                                                                                                                                                   

Čtěte ZDE.


Školní kolo anglické olympiády

V pondělí 22. a v pátek 26. února se již tradičně konala školní kola olympiády v anglickém jazyce. Vzhledem k současné situaci se školní kola uskutečnila online. Žáci 2. stupně se nejprve představili, potom samostatně mluvili o jednom z vylosovaných témat a popisovali zadaný obrázek. Všichni soutěžící podali velmi dobré výkony a zaslouží si pochvalu.
Do dalšího kola však postupují jen ti nejlepší – Bára Kalinová (7.A) v I. kategorii a Klára Hegrová (8.A) v II. kategorii.
Všem držíme palce!

(J. Lhotová)


Zájezd do Švédska

V loňském roce jsme chtěli uspořádat s dětmi zájezd do Švédska s cestovní kanceláří CK Scandia - Czech tour. Zájezd byl kvůli pandemii koronaviru odložen

                                                                                                                                                                                    .

>>> Zde <<< vám přinášíme dopis cestovní kanceláře. 

 

Vyjádření školy k zájezdu do Švédska:

 1. Musíme se řídit nařízením vlády, ohledně opatření PES a pokud budou školní výlety a podobné akce stále zakázané, tak zájezd nemůžeme uskutečnit.
 2. Pokud se např. stane, že se žáci do škol vrátí až v průběhu května, tak zájezd nedoporučujeme.

Výročí úmrtí J. A. Komenského

Letošní podzim si připomínáme 350 let od úmrtí myslitele, filozofa a spisovatele, „učitele národů“ Jana Amos Komenského. Žáci 9. ročníku u této příležitosti nakreslili různé obrázky – návrhy bankovek, známek apod. s motivy ze života tohoto původem moravského velikána.

Všechny chválíme a děkujeme.

Tělesná výchova distančně

V rámci tělesné výchovy dostali žáci II. stupně challenge - Výstup na Ještěd, pořídit fotodokumentaci a najít kamínek. Tuto výzvu zatím nejlépe zvládli žáci z 8. A, kde se domluvila početná skupina a společně vyrazili a výzvu splnili do posledního puntíku - výstup, fotodokumentaci a nalezení schovaného kamínku. Všem, kteří se výzvy zúčastnili, moc děkujeme a chválíme.

Učitelé TV

Naučné schody

„Škola hrou“, říkal Jan Amos Komenský. Na kroužku 3D tisku jsme nabarvili čela schodů, vytiskli některé ze základních vzorců z fyziky, matematiky a chemie. Žáci mají vzorce stále na očích a učí se dané formule nenásilně a podprahově. Tak snad dětem usnadníme i návrat do lavic při opakování učiva.

Kroužek 3D tisku