• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Postup do velkého finále v soutěži Zooriskuj

V úterý 21.11. se ve Velkém sále v Lidových sadech konalo rozřazovací kolo soutěže Zooriskuj. Jedná se o soutěž trojic z II. stupně základních škol a víceletých gymnázií, kterou pořádá Zoologická zahrada v Liberci. Rozřazovacího kola se letos účastnilo rekordních 117 trojic, které měly 60 minut na vyplnění soutěžního testu týkajícího se především života zvířat chovaných v liberecké ZOO, její historie a záchovných programů. Nechyběla ochutnávka i poznávání zvuků zvířat.
Do velkého finále postupuje pouze 8 nejlepších trojic, mezi které patří i naše trojice ve složení:

František Horejš, Filip Novotný, Marek Vyskočil (9.A), kteří postoupili z 1. místa!

Děkuji i ostatním soutěžním trojicím za přípravu a účast v soutěži:

Barča Horná, Natka Podzimková, Petra Tomášková (7.A): nádherné 11. místo
Matouš Budina, Kuba Kalina, Jonáš Ouhrabka (8.A): pěkné 44. místo

Chlapcům blahopřejeme a budeme držet palce ve finále, které proběhne 15.2.2024 v aule Technické univerzity.

Z. Wienerová


Národní testování 2023

Naše škola se v měsících říjnu a listopadu zapojila do Národního testování SCIO. Testování se zúčastnilo 10 žáků z 9. A a 6 žáků z 9. B. Testovali se z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. V českém jazyce se naše škola řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Pět našich žáků dosáhlo nadprůměrných až špičkových výsledků v českém jazyce. V matematice jsou naši žáci lepší než 70 % zúčastněných škol, přičemž dva žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Dva naši žáci také excelovali v obecných studijních předpokladech. Devět našich žáků dosáhlo vynikající úrovně B1 nebo B2 v anglickém jazyce.

Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Národního testování se celkem zúčastnilo cca 21 tisíc žáků ze základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky a s tímto vzorkem byly srovnávány výsledky našich žáků. (M. Kodešová)


Písmenkování

Ve středu 22 listopadu se naší školou nesl veselý ruch plný smíchu a zvědavosti, protože se konala akce pro naše malé prvňáčky – „Písmenkování“. Tuto akci zorganizovali a vedli naši deváťáci.

 

Žáčci prvních tříd měli příležitost prozkoumat deset různých stanovišť. Každé stanoviště se zaměřovalo na rozvoj dovedností v oblasti českého jazyka, matematiky a prvouky – od skládání písmen až po různě náročné matematické úlohy. Žáci se nejen bavili, ale také se učili novým věcem. Za každý splněný úkol získávali malí dobrodruzi do svých karet razítko. Vyvrcholením celé akce bylo vyluštění tajné šifry. Všichni žáčci prokázali při jejím luštění důvtip a vynalézavost. A když byla šifra rozluštěna, následovala odměna ve formě medaile a drobných dobrot.

 

Rádi bychom poděkovali skvělým organizátorům této akce – žákům devátých tříd, kteří se postarali takřka o každý detail této akce. Všichni jsme hrdí na to, jak naši žáci napříč nejstaršími ročníky dokáží spolupracovat a realizovat akce pro naše nejmenší. Děkujeme také učitelům prvních tříd, kteří celou akci zaštítili.

 

Už teď se těšíme na konec listopadu, kdy se pro děti uskuteční tradiční akce „Čertovské skotačení“.

 

Radka Pelcová, Andrej Petruš, Martin Prade, Michaela Tothová

Fotky: zde


Bobřík informatiky 2024 – výsledky

Jako každý rok jsme se zapojili do národního kola soutěže Bobřík informatiky. Naši žáci od 4. do 9. třídy se snažili bobříka informatiky ulovit. Podívejte se na výsledkovou listinu všech úspěšných.

Kompletní výsledková listina je umístěna ve 2. patře.

Výsledky: zde

 


Po stopách průmyslové revoluce

Deváté třídy absolvovali v listopadu výpravu po milnících průmyslové výroby v Liberci. Pomohl jim k tomu doprovodný program k zajímavě graficky zpracované výstavě Po stopách průmyslové revoluce v Severočeském muzeu.

Velký třesk průmyslové revoluce odstartoval překotnou proměnu technologií a vymožeností. Ať už se zajímáme o regionální sklářství a textil, nebo tíhneme k jiným výrobním odvětvím, při cestě výstavou si každý najde to svoje – pokud tedy neztratí stopu! Čemuž hodně pomáhá výrazná grafika ve stylu popartových komiksů.

Žáci dokázali pojmenovat základní znaky jednotlivých průmyslových odvětví a vyhledali konkrétní příklady z významných oblastí regionální výroby z období průmyslové revoluce, přes první a druhou světovou válku i komunismus. Na závěr porovnali současnou dobu (nanovlákna) s obdobím průmyslové revoluce.

Eliška Handšuhová

Fotky: zde


IT SLOT: Dva naši žáci postupují do finále

Na začátku listopadu proběhlo první kolo 14. ročníku soutěže IT-SLOT, kterého se zúčastnilo 13 952 žáků z 299 škol z celé České republiky. Prvních 50 soutěžících postupuje do finále. Mezi nimi je i Lukáš Pech (9. B), který se umístil s 22 body na 20. místě, a Tomáš Fukárek (8. A), který získal 22 bodů a postupuje také do finále z 31. místa.

 

Finálové kolo se uskuteční ve středu 13. prosince v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze.

Finalistům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Kompletní výsledková listina žáků naší školy je umístěna na nástěnce ve druhém patře.

 

Mgr. Martin Prade


No Backpack Day

No BackPack Day je den, kdy děti chodí do školy bez batohů. Cílem této akce je připomenout milióny dětí na celém světě, které musí ujít kilometry pěšky do školy. Knihy a školní pomůcky přitom nosí v improvizovaných zavazadlech, protože si nemohou dovolit školní batůžky. Taková akce se konala ve čtvrtek 16. listopadu i na naší základní škole. Mnoho žáků i někteří učitelé tak přišli s kufry, krabicemi, pytli, nákupními vozíky a dalšími zajímavými zavazadly.
Všem, kteří se do akce zapojili, moc děkujeme a doufáme, že si den také užili.
(za školní parlament Jana Lhotová)
 

Členové žákovského parlamentu na "Fóru mladých" v kavárně Pošta

Na tomto fóru, pořádaném Místní agendou 21, chtěli ve středu 1. listopadu slyšet názory mladých na různé oblasti života v Liberci (doprava a bezpečnost; životní prostředí a veřejný prostor; sociální prostředí a bydlení; školství, kultura, volný čas a cestovní ruch; klimatický stůl). 

Na začátku proběhly krátké seznamovací aktivity. Poté vysvětlili,  jak se bude pracovat a pak absolvovali vědomostní kvíz o městě za ceny. Žáci se dle zájmu o témata rozdělili k jednotlivým stolům, kde s odborníky na daná témata diskutovali a sdělovali, co je pro ně v dané oblasti důležité. 

Náměty žáků se u stolů zapisovaly a po prvotním hlasování (u stolů) z nich přítomní vybrali dva nejdůležitější. Tyto dva náměty postoupily dále a byly zapsány na společné hlasovací archy pro všechna témata. V druhé fázi hlasování pak z těchto témat vyplynula ta nejzávažnější, která se následně ověřila v on-line hlasování. Výsledky se nakonec okomentovaly a podněty by se měly dále rozpracovat do případného projektu. 

Každá škola mohla delegovat až 4 zástupce z žákovského parlamentu. Přednostně měli být vybráni členové Městského parlamentu Liberec. Pro takto aktivní mladé lidi bylo Fórum mladých nejpřínosnější. Toto setkání by se mělo stát pravidelnou akcí, která se bude konat vždy 1x za 2 roky. 

Je důležité nechat zaznít hlas mladých lidí a zároveň, aby si udělali žáci větší přehled, co vše město může či nemůže řešit. 

Eliška Handšuhová

(koordinátorka školního parlamentu)

Fotografie: zde


Záložka do knihy spojuje školy

Stává se již tradicí, že žáci naší školy si vyměňují se slovenskými dětmi vlastnoručně vyrobené záložky do knih v rámci česko-slovenského projektu. 
Učitelé se tak snaží  podpořit zájem o čtení. Letošním tématem byly pohádky báje a básničky. 
6.A si vyměnila záložky se ZŠ Lábov.

Fotografie: zde


Halloween

V úterý 31. října jsme si (již tradičně) připomněli Halloween. Velká většina žáků i učitelů a asistentů přišla do školy v zajímavých kostýmech. Halloween byl tématem také v hodinách angličtiny a pro žáky 1. a 2. tříd si pestrý program připravila skupina dívek z 9. A. Všichni žáci také mohli hlasovat o nejzajímavější kostým, vítězkami se opět staly dívky z 9. A.
Všem děkujeme za účast a doufáme, že jsme si společně užili zajímavý den!
(za školní parlament Jana Lhotová)
 

Chlapci z 6.A v Oblastní galerii

V rámci vzdělávacího programu “Čteme z obrazů” se žáci 6.A  zúčastnili v úterý 24. října exkurze do galerie, kde se seznámili s Liebigovou sbírkou, pojmenovanou po Johannu Liebiegu mladším, který byl významným průmyslníkem a mecenášem umění.

Kolem jeho sbírky se vznáší opar tajemných příběhů. Obrazy, které za svůj život nastřádal, tvoří velkou část stálé sbírky Oblastní galerie Liberec. Žáci se seznámili s pojmy sběratel, donátor a  mecenáš a dozvěděli se, jak se od sebe tyto pojmy liší. Jako detektivové zapátrali v  minulosti a odhalili tajemství života tohoto velkorysého podnikatele. Zjistili jsme také zajímavosti ze strastiplné cesty obrazů, které nakonec doputovaly až do budovy bývalých Lázní  současného sídla Oblastní galerie Liberec.

Během exkurze měli žáci možnost prohlédnout si několik děl z této sbírky a naučit se, jak „číst“ v obrazech. Tento program je zaměřen na rozvoj vizuální gramotnosti a podporuje schopnost interpretovat umělecká díla.

Chlapce z  6.A vzdělávací program bavil a v rámci zpětné vazby v podobě pracovních listů prokázali, že se v obrazech naučili jak číst, tak vnímat na výtvarných dílech i detaily. Tento program jim umožnil rozvíjet své schopnosti a zároveň si užít výtvarnou výchovu jinak, a to přímo v galerii. Během cesty zpět jsme si prohlédli i bývalou budovu liberecké galerie, krásně opravený palác Liebig.

Eliška Handšuhová

 


Žákovský parlament v poslanecké sněmovně

 V pátek 20. října 2023 měli žáci ze školního parlamentu možnost, zúčastnit se exkurze do Poslanecké sněmovny, která byla financována z dotace města pro žákovské parlamenty. Tato událost pro nás představovala jedinečnou příležitost nahlédnout do světa parlamentní demokracie a státní politiky. Exkurzi jsme absolvovali za doprovodu pana poslance Berkiho a jeho pana asistenta Trantiny, kteří nás ochotně provedli budovou poslanecké sněmovny, která se skládá z několika původně šlechtických paláců. Pan poslanec nám poskytl cenné informace o práci a fungování parlamentu včetně spousty zákulisních zajímavostí. Pan asistent Trantina, který vystudoval historii, nám krásně vyprávěl o dějinách parlamentu. Během návštěvy jsme potkali  pana poslance Bartoška, který se u nás zastavil a s žáky velmi mile diskutoval, což pro ně bylo velkým zážitkem a inspirací. Děkujeme všem výše uvedeným za přínosnou exkurzi, která umožnila našim žákům z parlamentu školy získat unikátní zkušenosti a poznatky, které jim otevírají okno do světa politiky a demokracie.

Eliška Handšuhová
Koordinátorka školního parlamentu

 


Exkurze Terezín

V pátek 6. října 203 vyrazilo 46 žáků 8. a 9. tříd, dvě  vyučující dějepisu a dvě paní asistentky na dva roky dopředu objednaný vzdělávací program do Památníku Terezín. V muzeu ghetta nás čekala úvodní přednáška na téma diskriminace a pronásledování  Židů od r. 1933, hlavní funkce ghetta Terezín a dokumentární film s terezínskou tematikou. Poté následovala prohlídka bývalého ghetta, ve dvou skupinách s lektorkami, během níž jsme využili předem staženou aplikaci IWalk s výpověďmi přeživších k danému místu. Dále jsme navštívili expozice Muzea ghetta, Magdeburských kasáren, modlitebnu z doby ghetta, márnici, obřadní síň, kolumbárium, krematorium a Židovský hřbitov. Nakonec jsme se přesunuli do Malé pevnosti, kde jsme si prohlédli bývalou věznici gestapa s průvodcem. Přestože místo je ponuré a spjaté s negativní historií našeho státu, exkurze žáky zaujala a hodnotili ji kladně. Zastávám názor, že minulost je třeba dětem připomínat, aby se už neopakovala…

 

                                                                                                          Eliška Handšuhová

 


Florbalový School match 

V pátek 22.9. se třídy 6.A a 8.A zúčastnili zápasu mezi florbalisty z FBC Liberec a týmem FBC 4CLEAN Česká Lípa. Šlo o 3. kolo naší nejvyšší soutěže – florbalové Superligy. Zápas se hrál v dopoledních hodinách právě proto, aby přilákal co nejvíce fanoušků z řad žáků a studentů základních a středních škol. Během přestávek se konaly soutěže dětí v hodu a střelbě na branku. Atmosféra byla výborná a dovedla liberecké florbalisty k výhře 8:5 a tím zisku 3 cenných bodů. Na závěr zápasu si všichni hráči „plácli“ se svými fanoušky a došlo i na autogramiádu a focení.


Putování na kolech

Letos jsme po delší pauze opět vyrazili na dvoudenní cykloputování. Ve čtvrtek nám počasí moc nepřálo a tak jsme přišli o nádherné výhledy z hřebenů Jizerských hor. Statečně jsme zvládli velké převýšení z Liberce přes Maliník, Královku, Josefodolskou přehradu až na Rozmezí (1000 m n. m.). Z Hřebínku nás pak čekal dlouhý a prudký sjezd až do Hejnic a dál do Libverdy, kde jsme přespali v penzionu Domeček. Cestou zpátky jsme na Viničné cestě potkali mloka skvrnitého, zastavili jsme se na hrázi přehrady Fojtka a došlo i na pár drobných karambolů. V pátek nás už celou cestu doprovázelo sluníčko.
Všechny chválíme za statečné vyšlapání nebo vytlačení nepříjemných prudkých kopců a příjemnou atmosféru.

Kaňkovský, Wienerová, Sucharda


Patronát

I v letošním školním roce v rámci projektu Patronát přišli deváťáci navštívit prvňáčky.

Každý prvňáček má jednoho či dva deváťáky, kteří jim budou po celý školní rok dělat patrona.

Žáci z 9. A dali svým novým kamarádům z 1. A dárek na přivítanou. Během prvního seznamování hledali deváťáci se svými prvňáky, co spolu mají společného, a to si zapsali. Dokonce k našemu údivu někteří vypadají jako sourozenci. Prvňáčci ukazovali starším žákům penály a učebnice a vyprávěli, jak se jim ve škole líbí. Některým deváťákům se postesklo, že jejich učebnice vypadají už poněkud složitěji. Poté je deváťáci provedli po škole a ukázali jim snad všechny učebny. Každý deváťák se vyfotil se svým novým kamarádem a poté jsme se venku společně vyfotili.

Žáci 9. B a 1. B si zahráli seznamovací hru, vyfotili se jako superhrdinové, rockové hvězdy a jako královská rodina. Starší žáci rozdali svým dětem dárky, které způsobily obrovskou radost. Formou rozhovoru zaznamenaného na papír starší žáci vyzpovídali mladší žáky a naopak. Venku jsme popsali schody tím, co nás ve škole nejvíce baví. A nakonec jsme v tělocvičně vytvořili obrovské srdce. Celá akce se povedla a všichni jsme si ji moc užili. 

Těšíme se na další společné akce během celého školního roku – drakiáda, čertovské skotačení a další...

Michaela Tothová, Radka Pelcová, Andrej Petruš a Martin Prade

Budeme pořádat cyklistický kurz

Po delší době opět budeme pořádat cyklistický kurz (6. - 9. třída):

Termín: 14.  9.  –  15. 9. 2023
Lokalita:  Lázně Libverda – penzion Domeček
Trasa: tam Liberec - Bedřichov - Libverda,   zpět: Libverda - Hejnice - Mníšek - Liberec

Cena: 800 Kč (celková cena za ubytování, večeři a snídani)
Sraz: 14. 9. (čtvrtek) v 9,00 před školou, Příjezd: 15. 9. (pátek) cca v 13:00 

Zájemci se mohou hlásit u pana učitele Kaňkovského. Počet míst je omezen.


Zahradní slavnost

V úterý 27.6.2023 jsme se sešli na historicky první Zahradní slavnosti v parku na náměstí Českých bratří, abychom společně zakončili školní rok. Děti rodičům zazpívaly, zahrály divadlo, zatancovaly, prvňáčci byli pasováni na čtenáře a na konci se rozloučili se svými patrony, žáky deváté třídy. Bylo připravené i malé občerstvení. Bohužel s námi moc nespolupracovalo počasí a akci předčasně ukončilo, ale jmenujeme se ZŠ Oblačná, tak nám připravilo oblaky.

Ale i tak jsme si to všichni užili a těšíme se na prázdniny. 

Alena Routová


Poznávací zájezd do Švédska

V měsíci červnu od 8. 6. do 14. 6. odjeli žáci z druhého stupně na poznávací zájezd do Švédska. Bydleli jsme na ostrově Öland, na kterém má letní sídlo i švédská královská rodina a který je zajímavý svou krásnou přírodou a mnoha otočnými větrnými mlýny. Během pobytu jsme navštívili např.  step Alvaret, hrad Graborg, maják Lange Jan s pozorováním tuleňů, maják Lange Erik, mlýn holandského typu Sandviku, skalní útesy Byrum, hlavní město Švédska Stockholm, město Kalmár, město Borgholm, hlavní město Dánska Kodaň a mnoho dalších míst. Zájezd jsme si velmi užili, neboť vedle poznávacích výletů jsme hráli např. minigolf, plážový volejbal, fotbal.  Skákali jsme na trampolínách a také jsme se koupali v moři.

Fotky ze zájezdu najdete už brzy ZDE 

M. Kodešová, A. Routová, V. Sutrová


Den s prarodiči

V pátek 26. května jsme si do své třídy pozvali babičky a dědečky, abychom jim nejen ukázali, jak naše škola a třída vypadá, ale také i to, co se učíme a jak se to učíme. Prarodiče se tak mohli podívat, co se změnilo od jejich školních let. Děti také zajímalo, jak prarodiče chodili do školy, co je ve škole nejvíce bavilo, čím chtěli být a zda se to vyplnilo, jak vyučování vypadalo, co nejraději četli. Babičky a dědové poutavě vyprávěli.

S sebou do školy přinesli i nějaké zajímavé věci, které děti již dnes neznají, fotografie a také knížku svého dětství. Nezůstalo jen u povídání, společně jsme se učili, kdy s námi babičky a dědečkové pracovali ve skupinách a nakonec jsme si i četli ze své oblíbené knížky.

Ve třídě byla skvělá atmosféra, děti i prarodiče si tento ten náležitě užili. Láska, vřelost a úcta, to byly lidské hodnoty, které jsme v tento den všichni prožívali.           

(Další fota na našich webových stránkách  tretaci-oblacna.webnode.cz)


Národní testování 5. třída 2022/23

V měsíci dubnu se 15 žáků z 5. třídy zúčastnilo Národního testování. Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice, obecných studijních předpokladech a v anglickém jazyce. Souhrnné výsledky a celé šetření doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami v celkovém počtu cca 14 tisíc žáků pro naši školu zajistila společnost SCIO.

Z analýzy výsledků vyplývá, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol ve znalostech matematiky. Žáci dosáhli výborných výsledků v geometrii, nadstandardních aplikačních úlohách, početních operacích s čísly a v práci s daty.

Výsledky našich páťáků v českém jazyce jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. V porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je vyžíván optimálně a odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.

Výborné výsledky potvrzuje skutečnost, že například 3 žáci v ČJ, 3 žáci v M a 4 žáci v OSP dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a patří mezi 15 % nejlepších žáků z celkového počtu žáků v testování.

V anglickém jazyce dosáhli 2 žáci úrovně A0, 6 žáků úrovně A1, 4 žáci úrovně A2 a 3 žáci dostáhli na vynikající úroveň B1. Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy.

graf

M. Kodešová


Nemoc jménem ŠIKANA

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 se třída 6. A a 7. A zúčastnila přednášky v knihovně na téma „Nemoc jménem ŠIKANA“. Obsahem přednášky, kterou vedl sociální pedagog pan Mgr. Vladimír Vácha, bylo například: co je šikana, jak vzniká šikana, stádia vývoje šikany, koho ohrožuje šikana, jak se bránit šikaně, psychologické, sociální a osobnostní dopady šikany, druhy šikany (verbální, kontaktní, kyberšikana, sexuální násilí atd.).

M. Kodešová, Š. Vacková


Den Země

V pátek 21. dubna se 2. A  a 3. A připojili k celosvětové akci DEN ZEMĚ.  S dětmi jsme si popovídali o všem, co naší Zemi a přírodu trápí a jak ji můžeme my sami pomoci.

Hravou aktivitou jsme zjistili, jak dlouho přírodě trvá, než se zbaví různého odpadu, který bychom v přírodě nechali ležet. Zopakovali jsme si, co vše se dá recyklovat a pak jsme se chopili rukavic a pytlů a prostředí kolem školy a v parku, kam si chodíme s družinou hrát, jsme poklidili, abychom tak přírodě alespoň trochu pomohli.


Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Blahopřeji k vynikajícímu výsledku Matyáše Hajíčka v okresním kole Olympiády z českého jazyka, které se konalo 3.4.2023. Matyáš se umístil na 6. - 11. místě s 37 body. (Vítěz získal 40 bodů.) Celkem se zúčastnilo 66 žáků z různých základních škol.

Děkuji i za skvělou reprezentaci školy.

M. Krupičková


Noc s Andersenem

Ve čtvrtek 13. dubna jsme se s dětmi opět připojily k projektu Klubu českých knihoven pod názvem Noc s Andersenem.  Přihlášení letos opět nebylo pro děti úplně jednoduché, neboť musely splnit několik úkolů a tak jenom ti, kteří vše zvládli, mohli večer v 17,00 se spacákem, svačinkou a dobrou náladou vstoupit do školy.

V letošním roce bylo téma různorodé. My jsme se zaměřili na 90. výročí Ferdy mravence, který se v roce 1933 poprvé objevil v Lidových novinách.    Po seznámení s jeho stvořitelem Ondřejem Sekorou se děti rozdělily do skupinek a společně jsme se vydali na hřiště, kde nás čekala tzv. Hmyzí olympiáda.

To, že to hmyzí kamarádi nemají vůbec jednoduché, si děti mohly vyzkoušet v různých disciplínách.

Po vydatné večeři skupinky navštěvovaly postupně jednotlivé třídy, kde si učitelé připravili různé úkoly. Děti si tak prohlédly další knížky, zaměřené na ty nejmenší živočichy, přečetly si jedno z dobrodružství Ferdy, naučily se písničky nebo se zkusily vcítit do hmyzí kůže. V jedné z dílen si vytvořily i broučího kamaráda, kterého si odnesly po zaschnutí domů. 


Člověče nezlob se s robotem VEX123

Žáci 1. stupně hráli hru „Člověče nezlob se“.  Než začala hra, tak si žáci museli vystříhat hrací pole, které následně slepili. Místo kuželek používali malé roboty VEX123, které programovali (pohyb vpřed, zatočení vlevo a vpravo) pomocí dotykových tlačítek. Při hře mohli využít hrací kostku, ale raději si naprogramovali dalšího robota, aby jim ukazoval náhodné číslo. Při hře byla velká zábava.

M. Kodešová


Den učitelů


Již tradičně se i letos členové školního parlamentu rozhodli pomoci učitelům a společně si připomenout Den učitelů. V úterý 28. března tak žáci 8. a 9. tříd místo pedagogů učili na 1. stupni. Mohli si vybrat předmět a třídu, ve které by chtěli učit a podle pokynů vyučujícího se na hodinu připravit. Do výuky se zapojilo více než 20 žáků a všichni se velmi svědomitě na své hodiny připravili. Žáci 1. stupně naopak uvítali zpestření výuky a ochotně se staršími žáky spolupracovali. 

Všem odvážlivcům, kteří si vyzkoušeli roli učitele, moc děkujeme! 

(za školní parlament Jana Lhotová)


Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 16.3.2023 byl ve škole Den otevřených dveří. Přišli se podívat nejen budoucí žáci 1. třídy, ale také řada bývalých žáků zavzpomínat na svoji docházku. Jak se akce povedla se můžete podívat na fotografiích ZDE.


Večerní dílna Čtení s maminkami

Dílny čtení děláme s dětmi ve třídě každý týden  a děti je mají moc rády. Tentokráte jsme si na dílnu čtení ale pozvali maminky.

Ve středu 25. ledna navečer děti s maminkami přinesly své knížky a po krátkém úvodu jsme si četli tak, jak to právě známe z dílen čtení. O knížce jsme si povídali, hráli jsme zajímavé aktivity, představili si novou knížku a večer si moc příjemně užili.

 


Liberecký advent

Na libereckém náměstí jsou adventní trhy doplněné kulturním programem. Do toho se zapojil i náš úplně nový pěvecký sbor, který vystoupil v úterý 20.12.2022 odpoledne.

Dětem se vystoupení povedlo a všichni jsme si odpoledne na náměstí krásně užili.

ZDE pro vás máme záznam z vystoupení.


Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 proběhl na naší škole po covidové odmlce opět vánoční jarmark. Na návštěvníky čekaly dílničky, kde si mohly děti vyrobit různé vánoční výrobky. V prvním patře nabízela velmi příjemné posezení vánoční kavárnička s různými dobrotami a ke sváteční atmosféře přispělo i hudební vystoupení našich žáků z pěveckého, kytarového nebo flétnového kroužku. Rodiče také přispěli jednotlivým třídám nákupem různých vánočních výrobků z bohatého výběru našich prodejniček.       

Děkujeme všem návštěvníkům za velmi štědré příspěvky a velkorysé nákupy. Pochvalu zaslouží vystupující i všechny děti, které pomohly s organizací nebo se podílely na přípravě vánočního jarmarku.

Všem přejeme poklidné a krásné Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví.


Adventní Lipsko

Ve středu 7. prosince vyrazili žáci druhého stupně v rámci výuky německého jazyka na exkurzi do Lipska, během níž se dozvěděli více o reáliích Německa. Nejprve jsme zastavili na okraji města u velkolepého 90 metrů vysokého Památníku Bitvy národů (roku 1813 zde byl poražen Napoleon). Většina si zaplatila symbolické vstupné 1 euro a prohlédli si i interiér této zajímavé stavby. Poté následovala prohlídka historického centra města s paní průvodkyní, viděli jsme Starou radnici, ze které je dnes muzeum, dále renesanční budovu Staré váhy a pasáž Mädler-Passage se sousoším Fausta s Mefistem. Nahlédli jsme i do gotického kostela sv. Tomáše a do kostela sv. Mikuláše v neobvyklém novoklasicistním stylu.  Nakonec jsme se prošli po adventních trzích a ochutnali místní speciality. Někteří nakoupili i drobné suvenýry, ale o tom náš výlet nebyl…

Eliška Handšuhová


Národní testování 9. třídy 2022/23

V měsíci listopadu se 16 žáků 9. třídy zúčastnilo Národního testování. Žáci byli testováni z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Souhrnné výsledky a celé šetření doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami v celkovém počtu cca 19 tisíc žáků pro naši školu zajistila společnost SCIO. Z analýzy výsledků vyplývá, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování českého jazyka a matematiky. Dále bylo zjištěno z testu obecných studijních předpokladů, že studijní potenciál je využíván velmi dobře a výsledky studijních předpokladů jsou na vysoké úrovni. Toto potvrzuje skutečnost, že například 9 žáků v ČJ, 7 žáků v M a 8 žáků v OSP dosáhlo vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku. V anglickém jazyce většina žáků dosáhla na úroveň B1 a 4 žáci na úroveň B2. Úroveň B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška.

M. Kodešová


Úspěch mladších dívek v přespolním běhu

Během října proběhlo v areálu ruprechtické Střelnice okresní kolo v přespolním běhu družstev. Největším úspěchem bylo vítězství týmu mladších dívek a jejich postup do krajského kola. Dobře si vedl i tým starších chlapců, zvláště Matěj Šebelka, který vyhrál soutěž jednotlivců.

V krajském kole, které se konalo v jabloneckém areálu Břízky, dívky skončily na krásném 5. místě a velkým úspěchem bylo i jasné vítězství Báry Budinové v jednotlivkyních.

ZŠ Oblačnou reprezentovaly:

Bára Budinová, Ela Matošková, Bára Horná, Nora O´Grady, Emma Fialová (7. třída), Nikola Vyskočilová (6. třída)

Gratulujeme!


Zájezd do Velké Británie

 
V neděli 11.9.2022 odjelo 46 žáků 6.-9. třídy spolu se třemi učiteli na zájezd do Velké Británie. Ve čtvrtek jsme se dověděli smutnou zprávu, že zemřela anglická královna Alžběta II., jeli jsme plni očekávání, co nás v Británii čeká.

V brzkých ranních hodinách jsme se přepravili trajektem do Anglie a pokračovali autobusem do Yorku - historického města severně od Londýna s bludištěm středověkých uliček a mohutnými městskými hradbami. Zastavili jsme se před York Minster - největší gotickou katedrálou v Anglii a navštívili Jorvik Viking Centre – muzeum věnované době Vikingů a v podvečer York’s Chocolate Story – čokoládovna v samém srdci města, kde jsme si vyrobili na památku i vlastní ochutnávku. Večer jsme se setkali se svými s hostitelskými rodinami. To bylo pro všechny velké očekávání, ale ráno už byli všichni spokojeni.

Další den dopoledne nás čekalo ještě jedno překvapení. Na Universitě v Yorku byl domluven jazykový kurz s anglickými učiteli. Tak jsme následující 3 dny vždy dopoledne trávili ve škole. Všichni výuku zvládli na výbornou a na závěr dostali certifikát o absolvování kurzu.

Odpoledne jsme měli naplánované výlety. Do Scarborough, lázeňského města, které se může pochlubit krásnou pláží, nejstaršími anglickými lázněmi a zříceninou hradu. Velkým zážitkem byla návštěva Sea Life Centre - velkého akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů. Pak jsme se nakrátko zastavili na Flamborough Head – nejvyšších křídových útesech v Anglii se skalními okny a vyhlídkou na maják. Druhý výlet byl do Bolten Abbey - zříceniny opatství a parku. Poslední výlet byl do městečka Lincoln s dominantním hradem a katedrálou a obchůdky na Steep Hill a Bailgate.

Odtud jsme se přesunuli do hotelu Ibis Budget v těsné blízkosti letiště Heathrow.

Ráno jsme se metrem dopravili na Tower Hill, kolem Tower of London došli na Tower Bridge, který jsme si prohlédli i uvnitř. Vystoupali jsme věží na lávky s prosklenou podlahou, odkud jsme sledovali provoz pod námi a prošli si i strojovnu mostu. Viděli jsme bitevní křižník HMS Belfast a kolem The Monument - místa, kde vypukl ničivý Velký požár v roce 1666, došli až k St. Paul’s Cathedral, mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století.
Ve večerních hodinách jsme Londýn opustili, tunelem jsme přejeli do Francie a pokračovali do České republiky.

Alena Routová


Anglická zkouška Cambridge

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější anglické certifikáty na světě, na které se naši žáci připravují již od 7. třídy. Zkouška se skládá ze 4 částí: čtení, psaní, poslech a konverzace. V letošním školním roce složila úspěšně zkoušku Lucie Kotasová a Kateřina Podrazilová na úrovni B1 a B2. Úroveň B1 je očekávanou úrovní angličtiny ze střední školy a na úrovni B1 jsou připravovány i státní maturity v České republice. Oběma dívkám gratulujeme.


Vzdělávací program v Rodném domě Ferdinanda Porscheho

V pátek 27. května 7.A v rámci výuky dějepisu absolvovala program ve Vratislavicích, který přiblížil žákům pokrok lidské civilizace a prohloubil znalosti o vlastní zemi ve vztahu k vynálezům a také k regionu, kde žijeme. Žáci se během výkladu v expozici dozvěděli informace o životě a díle Ferdinanda Porscheho, který se proslavil jako automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. V rámci zatraktivnění programu a aktivního zapojení pro ně byly připraveny pracovní listy, při jejichž vyplňování mohli aktivně využívat i interaktivní prvky v podobě tabletů.

Během vzdělávacího programu se tedy žáci seznámili s historickou posloupností vynálezů lidstva se zaměřením na české vynálezce. Dále byli obeznámeni s dílem Ferdinanda Porscheho a s historií domu, ve kterém se v roce 1875 narodil. Sedmákům byla zprostředkována životní linie osoby Ferdinanda Porscheho ve vztahu ke světovým dějinám, tedy i s obdobím 2. světové války. Osobně doufám, že v nich exkurze vzbudila zájem o historii našeho města a okolí.

Eliška Handšuhová


Vernisáž

V úterý 3. května se konala vernisáž. Návštěvníci si mohli prohlédnout výtvarné práce našich žáků, a to od první až po devátou třídu. Oceňovali především dovednost dětí a nápaditost předvedených výkresů.

Společně jsme také dokončili výtvarné dílo – slunce, jehož paprsky vyslaly do vesmíru naše přání a myšlenky.


Exkurze Mauthausen a Linec

V pátek 22. dubna se vydali naši žáci na exkurzi do koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku, jednoho z největších komplexů pracovních táborů v Němci ovládané Evropě, který je považován za vůbec nejhorší. Na rozdíl od jiných koncentračních táborů byl určen pro „nenapravitelné politické protivníky Říše“ a byl ve většině případů využívaný na vyhlazení inteligence prací. Smrt zde našly tisíce vysokoškolských profesorů, studentů, umělců, vědců a odbojářů. Během prohlídky s audioguide jsme se dozvěděli o životě zajatců, viděli nechvalně proslulé „schody smrti“, po nichž byli vězni nuceni nosit těžké kamenné kvádry z blízkého kamenolomu. Většina z nás využila i předem staženou aplikaci Památníku, kde byla spousta informací navíc. Poté jsme popojeli do Lince na prohlídku historického centra, kterou jsme vzhledem k dešti upravili. Na náměstí Hauptplatz jsme si viděli krásný morový sloup a budovu staré radnice. Cestou k Mariendomu jsme šli kolem Mozartova domu, který zde žil a tvořil. Mariendom je označovaný za největší kostel v celém Rakousku, údajně se do něj vejde až 20 000 lidí. Tento novogotický chrám jsme navštívili a prohlédli si jeho zajímavý interiér. Před cestou domů zbyl čas i na krátký rozchod. Exkurze byla poučná. Jsme rádi, že nám zřizovatel svou podporou umožnil zájezd uspořádat.


Naši žáci spolurozhodují o budoucí podobě města

Česká republika bude hostit Evropské hlavní město kultury spolu s Francií v roce 2028. Projekt oslavuje společné kulturní kořeny Evropy, ale i rozmanitost
kultury v jednotlivých členský zemích EU. U příležitosti kandidatury Liberce měli žáci naší školy možnost zapojit se do veřejné ankety. V té mohou říci, respektive napsat, jaké město by v budoucnu chtěli mít. Svá přání napsali na lístek.


Velikonoční jarmark 2022

V úterý 5. dubna jsme konečně mohli uspořádat oblíbený jarmark. Vyučující prvního stupně a paní učitelky VV na 2 stupni si připravili rukodělné dílničky, ve kterých měly děti možnost vyrobit si řadu výrobků nejen tradiční pomlázku a kraslice. Kdo nechtěl tvořit, mohl si v prvním patře zakoupit velikonoční dekorace z rukou našich žáků. Kroužek zdravého vaření ve spolupráci s pedagogickými asistentkami se postaral o občerstvení ve školní kavárničce. Ještě jednou děkujeme kolegyním, maminkám i žákyním za upečené dobroty. Velký ohlas sklidilo i hudební vystoupení pod taktovkou pana asistenta Kotlára. V neposlední řadě moc děkujeme žákům naší školy, kteří ve svém volném čase s organizací jarmarku pomohli. Těší nás kladné ohlasy od návštěvníků, kteří shodně tvrdili, že si odpoledne u nás užili děti i dospělí a přejeme všem krásné Velikonoce!

Eliška Handšuhová


Den otevřených dveří

V úterý 29.3.2022 jsme pozvali všechny na den otevřených dveří. Zájemci, kteří přišli, mohli nahlédnout do všech prostor školy.

Budovou je provázeli naši žáci, kteří spolu s učiteli ochotně odpovídali na případné dotazy.

Po prohlídce se mohli návštěvníci občerstvit v kavárničce a poslechnout si vystoupení dětí z 5. třídy, kteří nacvičili písničky s panem asistentem Kotlárem.

Děti si mohli vyzkoušet pomůcky, interaktivní tabule, kvízy, mikroskopy, fyzikální stavebnice Boffin, viděli, jak funguje 3D tiskárna.

Moc nás potěšilo, že mezi návštěvníky byla celá řada našich absolventů, kteří se na nás přišli podívat.

Fotogalerie ZDE.


Vánoční zpívání Zpíváme s Oblačnou

„Zpíváme s Oblačnou“ je název programu, který si žáci 5. třídy spolu panem asistentem Dušanem Kotlárem připravili na vystoupení na adventních trzích před libereckou radnicí. Bohužel je všechno jinak, adventní trhy se nekonají, ale nechtěli jsme, aby písničky zapadly. Tak jsme si dnes udělali krásné vánoční dopoledne a děti nám zazpívaly to, co si připravily, na chodbě ve škole.

Krásně jsme se vánočně naladili a moc děkujeme za úžasný zážitek.

Alena Routová


Certifikované testování 2021

V měsíci listopadu 2021 proběhlo Certifikované testování žáků 5. a 9. třídy. Toto elektronické testování zajišťovala Česká školní inspekce. Žáci byli testováni z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Certifikovaného testování se celkem zúčastnilo z celé České republiky cca 16 tisíc žáků.

Při porovnání průměrných výsledků testovaných žáků naší školy s průměrnými výsledky všech žáků, kteří se zúčastnili, vyplývá, že žáci naší školy velmi dobře obstáli ve všech testovaných předmětech.

Žáci 5. třídy byli nadprůměrní v matematice a anglickém jazyce. V matematice se žákům nejvíce dařilo v početních operacích s čísly a v angličtině výborně obstáli v gramatice a slovní zásobě. Celkové výsledky z českého jazyka odpovídají celostátnímu průměru. Přesto v českém jazyce naši páťáci byli nadprůměrní v práci s textem a jeho porozuměním.

20211130 certifikovane testovani graf 2

Žáci 9. třídy uspěli ve všech testovaných oblastech nadprůměrně oproti průměrným výsledkům všech žáků. V matematice se deváťákům nejvíce dařilo v práci s čísly a ve slovních úlohách. V českém jazyce výborně obstáli ve všech oblastech, tj. mluvnici, slohu i literatuře. V anglickém jazyce byli žáci testováni ve čtení s porozuměním, gramatice, slovní zásobě a poslechu. Ve všech částech se našim deváťákům podařilo překonat průměrné výsledky všech žáků.


Ozdoba na vánoční strom před radnicí

I letos se naše škola podílela na výzdobě vánočního stromu před libereckou radnicí. Tentokrát se jedná o dáreček s velkou červenou mašlí. Přijďte se na něj podívat a nasát adventní atmosféru.

20211130 ozdoba na vanocni strom big

 


Postup do krajského kola Logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Cílem soutěže je mimo jiné pomoci školám ve vyhledávání intelektově nadaných dětí. Letos se soutěže účastnilo 75 237 žáků a studentů z 3 285 škol.

Ve dnech 8. – 14. října se soutěže účastnil i náš žák Lukáš Pech ze 7. B. Lukáš se kvalifikoval mezi nejlepší soutěžící celého kraje a postoupil do krajského kola Logické olympiády.

20211117 logicka olympiada diplom

Lukáši, gratulujeme k vynikajícímu výsledku!

Kateřina Čiháčková

 


Drakiáda

Dne 26. 10. proběhla Drakiáda na hřišti Broumovská. Tato akce je dalším setkáním našich prvňáčků a jejich kamarádů z deváté třídy. Slunečné podzimní dopoledne si všichni užili a měli velkou radost z létajících draků.

E. Kučerová, I. Votrubcová, M. Kodešová

Písmenkování

 

V úterý 12. 10. 2021 proběhla akce Písmenkování. Během odpoledne měli prvňáčci možnost představit svého deváťáka svým rodičům.

Žáci 9. třídy připravili deset stanovišť se zajímavými úkoly pro děti a jejich rodiče. Po splnění úkolu na daném stanovišti se děti dozvěděly část tajenky. Po vyluštění celé tajenky na děti čekala sladká odměna. Akce se vydařila a splnila naše očekávání.

 E. Kučerová, I. Votrubcová, M. Kodešová


Exkurze Lidice

V pátek 1. října vyrazili přihlášení žáci 9., 8. i 7. ročníku na dějepisnou exkurzi do Lidic, kde je čekal nejprve výukový program zaměřený na získání základních informací k historii a problematice Lidic. Program se jmenoval „Příběh obce Lidice“. Žáci se po úvodní přednášce a prezentaci naučili využívat, na základě digitalizovaných materiálů historické sbírky, dobové materiály k interpretaci období moderních českých dějin. Navazující skupinové aktivity pak umožnili žákům objevovat doplňující informace a zasadit si historické události do kontextu. Program rozvíjel znalosti v oblasti novodobých dějin, především z období 2. světové války, podporoval tvořivost, kreativitu a skupinovou práci. Po svačině následovala prohlídka areálu Památníku Lidice s paní průvodkyní, během níž položili zástupci školního parlamentu květiny k Pomníku dětským obětem války. Exkurze byla sice náročná, co se tématu týče, ale velmi zajímavá a poučná. Je důležité i takové události připomínat současné generaci, aby se na podobné tragédie nezapomnělo a historie znovu neopakovala…
Eliška Handšuhová

Mezinárodní suit-up den

I v tomto školním roce se členové školního parlamentu rozhodli zapojit se do projektu Hrdá škola. První akcí bude suit - up den ve středu 13. října. Věříme tomu, že i letos se naše škola promění do slavnostní atmosféry plné šarmantních žáků a učitelů. Oblečte se do svého nejlepšího formálního oblečení a přijďte jako pravé dámy a praví gentlemani. S tím souvisí i dodržování pravidel etiky a noblesního vystupování. Plakát akce najdete ZDE.