• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Po stopách průmyslové revoluce

Deváté třídy absolvovali v listopadu výpravu po milnících průmyslové výroby v Liberci. Pomohl jim k tomu doprovodný program k zajímavě graficky zpracované výstavě Po stopách průmyslové revoluce v Severočeském muzeu.

Velký třesk průmyslové revoluce odstartoval překotnou proměnu technologií a vymožeností. Ať už se zajímáme o regionální sklářství a textil, nebo tíhneme k jiným výrobním odvětvím, při cestě výstavou si každý najde to svoje – pokud tedy neztratí stopu! Čemuž hodně pomáhá výrazná grafika ve stylu popartových komiksů.

Žáci dokázali pojmenovat základní znaky jednotlivých průmyslových odvětví a vyhledali konkrétní příklady z významných oblastí regionální výroby z období průmyslové revoluce, přes první a druhou světovou válku i komunismus. Na závěr porovnali současnou dobu (nanovlákna) s obdobím průmyslové revoluce.

Eliška Handšuhová

Fotky: zde