• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Projektový den 9. A

Projektový den 9. A

(2017/18, 9.A) Ve středu 23. května se 9. třída zúčastnila projektového dne, který pro ni připravila paní učitelka Lhotová a pan učitel Prade. Žáci byli rozděleni do třech skupin. Úkolem každé z nich bylo měření klimatu ve třídě pomocí čidel EdLab.

Žáci využili k měření soupravy EdLab, které naše škola získala v rámci projektu Výuka přírodních věd nově, jehož cílem je inovace výuky přírodních věd se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku.

K měření jsme využívali čidla na měření podílu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu, vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu, intenzity světla atd. Měření probíhalo vždy na začátku a na konci vyučovací hodiny, abychom mohli porovnat naměřené hodnoty a odůvodnit, proč se hodnoty změnily. Každé měření probíhalo ve specifických podmínkách – se zavřenými okny, s otevřenými okny dokořán a s otevřenými okny na ventilaci. Výsledné hodnoty každá skupina zpracovala v Excelu, vytiskla a vytvořila plakát doplněný vlastními úvahami a doporučeními. Naměřené hodnoty jsme také porovnávali s normami. Žáci v projektovém dnu využili poznatky a dovednosti v mezipředmětových vztazích v přírodních vědách.

Další fotografie najdete ZDE.

Martin Prade