• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Čert, anděl a Mikuláš ve škole

V pátek 4. prosince 2020 navštívil Mikuláš s Čertem a andělem v roušce prvňáčky, druháčky, třeťáky a na přání paní učitelky Votrubcové i její skupinu 5. A na hodině angličtiny. Žáci jim zatančili a recitovali, protože zpívat se stále nesmí. Slíbili, že se budou učit a poslouchat rodiče a paní učitelky. Přestože je doba taková jaká je, snažíme se dodržovat tradice a dětem prezenčn í výuku co nejvíce zpříjemnit.

Osmá třída v IQ Landii

Ve čtvrtek 8.10.2020 byla třída 8.A v IQ Landii. Byl pro mě připraven program Vidíme a pozorujeme, který doplnil výuku Optiky. Prošli si 6 stanovišť, na každém plnili jeden úkol. Ověřili si lom světla, rozklad světla, proč vidíme prostorově, optické klamy a vyzkoušeli jaký mají zorný úhel.
I přes současné složité období jsme si užili pěkné odpoledne a pobavili se u pokusů.

Alena Routová


Jazykové zkoušky PET 2020

Letos na jaře v květnu proběhly v jazykové škole v Turnově cambridgeské zkoušky úrovně B1 Preliminary English Test (PET) a úrovně B2 First Certificate English (FCE). Na zkoušky se přihlásilo i sedm uchazečů z 9. ročníku naší školy a i přes nelehkou situaci při přípravách byli všichni u zkoušek úspěšní. Studenti byli během několikahodinové zkoušky testováni ze znalostí v oblasti Reading (čtení), Writing (psaní), Listening (poslech), Speaking (konverzace) a v případě zkoušky FCE i z Use of English (gramatika). Nejúspěšnějšími absolventy u zkoušek byli Sam Channoufi (FCE), který dosáhl vyšší úrovně C1, a Luboš Mach (PET), také s vyšší úrovní B2.

Všem úspěšným držitelům certifikátu Cambridge gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich nadcházejícím studiu na středních školách.

Romana Mišnerová

Charitativní akce školního parlamentu

Školní parlament se v tomto školním roce rozhodl pomoci zvířatům v Centru pro zvířata v nouzi ARCHA. Bleší trh se bohužel nemohl kvůli současné situaci uskutečnit, přesto jsme do jarních prázdnin shromáždili velké množství pamlsků, krmiva a hraček pro zvířata. Během dne otevřených dveří jsme vybrali od dárců 1600 Kč. Vše jsme předali 18. června v Centru. Celé zařízení jsme si mohli také projít a vyslechnout zajímavý výklad paní vedoucí.

Děkujeme všem dárcům z řad žáků a rodičů. Všechny také předem zveme na bleší trh, který se uskuteční v příštím školním roce.


za školní parlament Jana Lhotová

Jak se slaví výročí 150 let založení školy? Zažili jsme na Oblačné…

V pátek 28.2.2020 byli současní i bývalí zaměstnanci školy pozváni na setkání. Sešlo se nás asi 30. Bývalí kolegové si se zájmem prohlédli školu a kladně ohodnotili všechny změny a atmosféru školy. Pak přišlo na řadu posezení v jídelně s občerstvením, kde si všichni krásně popovídali.
 
V sobotu 29.2.2020 v 9.00 se slavnostně vyzdobená škola otevřela veřejnosti. Ve třídách byly k vidění učebnice, kroniky, fotografie nové i historické, vystoupil kroužek hry na kytaru a naše absolventka Johana Adéla Novotná a její kamarádka Anna Erlebachová hrály na chodbě na saxofony. Obě děvčata studují třetím rokem Pražskou konzervatoř. Saxofonový koncert byl velkým zážitkem.
 
Zajímavé bylo také divadelní představení souboru "Divadelní budky", žáků nejen naší školy, kteří si celé představení zahrají, sami vymyslí, režírují a vytvoří kostýmy a scénu - prezentaci na interaktivní tabuli s hudbou. Bylo to velké zpestření a diváci byli nadšeni. Hodně návštěvníků se zajímalo také o činnost a stánek Žákovského parlamentu, kladně hodnotili akce, které pořádá a mnoho jich přispělo na charitativní pomoc útulku Archa.
 
Na Dni otevřených dveří jsme se pokusili návštěvníkům představit také relativně nový předmět Svět práce, který se vyučuje v 8. a 9. třídách. Příchozí nejvíce zaujaly výrobky žáků (dřevěná kostka, dřevěný věšák, kovový klíč), které nám umožnila vyrobit ve svých truhlářských a strojírenských dílnách SŠSSaD, s níž opakovaně spolupracujeme, a fotografie z těchto dílen. Velmi si pochvalovali návrat k ruční práci a řemeslu.
 
Dojemné bylo pozorovat nezávisle domluvené srazy bývalých absolventů, kdy ti dříve narození si dokonce pozvali i bývalé učitele, aby školu prošli a zavzpomínali společně. Nakonec se řada z nich nechala ve fotokoutku zvěčnit a na památku si odnesla domů kalendář.
 
Návštěvníci měli možnost koupit si brožurku s historií školy, drobné upomínkové předměty jako vzpomínku na školu, případně si vytisknout vlastní suvenýr na 3D tiskárně nebo vyrobit odznak s vlastním návrhem.
 
Příjemně nás překvapilo, kolik našich absolventů se přišlo podívat zpátky do míst, kde trávili devět let povinné školní docházky. Někteří z nich se dokonce posadili i do svých lavic a zavzpomínali. Kromě čerstvých absolventů se Dne otevřených dveří zúčastnili také ti, kteří pamatují doby opravdu minulé. Přišlo se podívat i hodně dětí v předškolním věku. Těm se líbily aktivity, které jsme si v počítačové učebně připravili. Děti měly možnost naprogramovat si Ozobota, vyzkoušet si robotické stavebnice LEGO apod.
 
Naši současní žáci se ujali role průvodců a velmi ochotně pomáhali s organizací. Také oni si určitě den otevřených dveří užili.
 
Velmi nás potěšilo, když lidé při odchodu chválili žáky, kteří je provázeli. Spousta z nich své kladné hodnocení zapsala i do Pamětní knihy, což nás velmi těší.
 
Alena Routová, za všechny pracovníky školy


Karneval ve školní družině

Ve středu 19.2.2020 nás navštívil Fešák Píno a Bóňa Bon Bóňa se svým programem „Karneval plný smíchu“, který obsahoval tanec, zpěv a soutěže. Akce se konala od 13.30 – 15.00 hodin v tělocvičně, kde si děti celou show užily v maskách a odnesly si odměnu. V závěru programu byly vyhodnoceny nejlepší masky z každého oddělení, které dostaly malou sladkost. Pak už nás čekala krátká diskotéka, kde děti mohly předvést své taneční umění. Karneval se povedl a dětem se program líbil.


Výsledky školního kola recitační soutěže

0. KATEGORIE – 1. TŘÍDA
1. místo – Martin Šedina
2. místo – Pepa Peřina
3. místo – Matyáš Košvanec

1. KATEGORIE – 2. + 3. TŘÍDA
1. místo – Bára Mocková
2. místo – Matyáš Hůla
3. místo – Marie Chaloupková

1. KATEGORIE – 4. + 5. TŘÍDA
1. místo – Kristýna Juricová
2. místo – Matyáš Ouhrabka
3. místo – Ema Šípková a Ema Fialová

2. KATEGORIE – 6. + 7. TŘÍDA
1. místo – Adam Fendrych
2. místo – Bára Kalinová
3. místo – Nelly Fialová

4. KATEGORIE – 8. + 9. TŘÍDA
1. místo – Blanka Šípková a Benedikt Olekšák
2. místo – Tomáš Machálka
3. místo – Natálie Kalivodová

SOUTĚŽE SE ZÚČASTNILO 40 RECITÁTORŮ,
Provázeli jí Adéla Putíková a Tomáš Machálka z 9. A.
Žáci na prvních místech postupují do okresního kola.

VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJEME!
L. Holanová, M. Krupičková, I. Votrubcová


Pythagoriáda – školní kolo

Ve dne 3. února 2020 proběhlo v 5. – 8. třídách školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci během 60 minut řešili 15 logických úloh. Úspěšní řešitelé museli získat alespoň 10 bodů, v případě rozhodnutí předsedy minimálně 8 bodů. Všem počtářům děkujeme za vzornou prezentaci školy a umístěným v tabulce BLAHOPŘEJEME!!!

20200203 pythagoriada okresni kolo table

Okresní kola Pythagoriády budou v letošním roce v pondělí 23. 3. 2020.

Kateřina Čiháčková


Úspěšní řešitelé matematické olympíády

Pět úspěšných řešitelů z 5.A se ve středu 29. ledna 2020 zúčastnilo krajského kola matematické olympiády, které proběhlo na Krajském úřadě. Máme obrovskou radost, že se dva žáci dostali mezi čtyři nejlepší v kraji a všichni naši zúčastnění žáci mezi úspěšné řešitele.

Velká gratulace všem !!!


Úspěch našich žáků v národním testování SCIO

Na podzim 2019 se naše škola zapojila do projektu Národní testování. Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním zaslala SCIO ocenění. Jsme hrdí na to, že na naši školu chodí žáci s tak výbornými výsledky. Stránky SCIO najdete ZDE.


Den na ruby

V úterý 21. ledna se ve škole konala další akce školního parlamentu - den naruby. To znamená, že dívky se měly obléknout jako chlapci a chlapci jako dívky. Akce měla nečekaný úspěch, hodně žáků se nebálo udělat si ze sebe legraci a přijít v zajímavém oblečení. Ostatní se alespoň pobavili a zasmáli. Všem děkujeme za zpestření dne!

(za školní parlament J. Lhotová)


Vítězství v televizní soutěži

Ve středu 15. ledna se pět žáků z 9. A zúčastnilo natáčení televizní soutěže Už tam budem?. Natáčení se uskutečnilo v liberecké IQLandii a trvalo téměř 12 hodin. Proti týmu naší školy se postavilo družstvo složené z žáků ZŠ Josefův Důl. Pro oba týmy byly připravené vědomostní kvízy, sportovní disciplíny a úkoly z chemické laboratoře. Posledním a rozhodujícím úkolem bylo uhádnutí osobnosti podle nápověd. Do poslední soutěže byly výkony týmů velmi vyrovnané. Nakonec se ale vítězem stal náš tým. Naši žáci si tak kromě zážitků z natáčení odnesli i spoustu výher.

Pořad se bude vysílat v březnu na ČT. Podívejte se na skvělé výkony našeho týmu!

(J. Lhotová)


Školní kolo anglické olympiády

Ve čtvrtek 9. a 16. ledna se již tradičně konala školní kola olympiády v anglickém jazyce. Žáci 2. stupně nejprve splnili poslechové cvičení, poté se představili, samostatně mluvili o jednom z vylosovaných témat a ve dvojicích předvedli rozhovory na vylosované téma. Všichni soutěžící podali velmi dobré výkony a zaslouží si pochvalu.

Do okresního kola však postupují jen ti nejlepší – Mia Cibulková (7.A) v I. kategorii a Luboš Mach (9.A) v II. kategorii.Všem držíme palce!

(J. Lhotová)


Vánoční krabice

V listopadu vyzval školní parlament rodiče a žáky naší školy k zapojení do charitativní akce Vánoční krabice 2019. Výsledek předčil naše očekávání, protože jsme shromáždili velké množství věcí. Žáci přinesli sladkosti, knížky, stolní hry, plyšáky, hračky, oblečení i mnoho krabic, dárkových tašek a balících papírů. Členům parlamentu se společně s dalšími dobrovolníky podařilo všechno roztřídit a zabalit. V pondělí 16. prosince jsme vše slavnostně předali paní Svobodové a Kešnerové z Oblastní charity Šluknov.

Doufáme, že se tato akce stane na naší škole tradicí. Moc děkujeme všem, kteří přinesli věci a pomohli tak zpříjemnit Vánoce dětem ze sociálně slabých rodin.

ZDE si prohlédněte video z akce.

(za školní parlament J. Lhotová)


Adventní Wroclaw

V pátek 6. prosince 2019 odjelo v 7 hod. ráno z Liberce do Polska 46 žáků a 4 pedagogové. Adventní zájezdy s průvodcem mají na naší škole dlouholetou tradici a těší se velké oblibě. Během toho letošního jsme viděli to nejkrásnější ze vznešené Wroclawi, města úzce spjatého s českými i německými dějinami, a zažili její předvánoční atmosféru. Prohlédli jsme si Tumský ostrov, katedrálu sv. Jana Křtitele a Rynek = nádherné náměstí Starého města s radnicí. Paní průvodkyně Veronika má polské kořeny a tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o městě, ale i o životě v zemi našich sousedů. Na závěr jsme si vychutnali tradiční sváteční trhy s vůní klobás a jiných místních specialit za zvuku vánočních koled. Domů jsme se vrátili v 19 hod. plni zážitků. Všem dětem se polská Wroclaw líbila a většina by se sem chtěla ještě někdy podívat.

Eliška Handšuhová


Národní testování 9. tříd 2019/20

V měsíci listopadu 2019 proběhlo Národní testování žáků 9. tříd. Ze třídy 9. A se zúčastnilo 17 žáků a ze třídy 9. B se zúčastnilo 21 žáků. Žáci byli on-line testováni z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Výsledky našich žáků v českém jazyce a matematice jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. Do Národního testování se letos zapojilo cca 600 základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Z testů českého jazyka a matematiky bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v obou předmětech je využíván optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Z hodnocení tematických částí testu z matematiky vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné hlavně v části nestandardních aplikačních úloh a problémů. Vysoce nadprůměrných až extrémních výsledků dosáhlo 5 žáků z obecných studijních předpokladů, 7 žáků z matematiky a 7 žáků z českého jazyka. Test z anglického jazyka potvrdil u 81 % žáků úroveň A2 a vyšší, což je úroveň, kterou očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 9. třídy základní školy. Výborné úrovně B1 dosáhlo celkem 15 žáků a 1 žák dosáhl na vynikající úroveň B2.

(M. Kodešová, J. Lhotová)


Setkání žákovských parlamentů ZŠ Libereckého kraje

V pátek 6. prosince se zástupci školního parlamentu zúčastnili na Krajském úřadě společného setkání s dalšími 9 parlamenty Libereckého kraje. Setkání zahájili Mgr. Petr Kozlovský, koordinátor Konzultačního centra pro ŽP, Mgr. Petr Tulpa, radní LK zodpovědný za rezort školství a Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství KÚ LK. Poté každá škola představila svůj parlament. V dalším programovém bloku školy představily akci, která se povedla a je inspirativní pro ostatní. Náš parlament se pochlubil především loňským bleším trhem pro Karolínku. Žáci byli v další části rozděleni na skupiny a v nich diskutovali nad zadanými tématy - propagace akcí parlamentu, schůzky parlamentu, spolupráce parlamentu, problémy při realizaci akcí. Nakonec dostala každá škola za úkol vybrat, co je nejvíce zaujalo. Pro naše zástupce byl těžký úkol vybrat to nejvíce inspirativní. Potěšilo nás, že některé naše akce byly hodnoceny ostatními parlamenty jako nejvíce zajímavé a že naši zástupci zvládli nejlepší prezentaci svého parlamentu.

 


Akci hodnotíme jako velmi přínosnou a doufáme, že se nám podaří uskutečnit nové nápady. (za školní parlament J. Lhotová)


Soutěž Matematický Dubák

Ve středu 4. 12. 2019 uspořádala Základní škola Český Dub již 6. ročník otevřeného mistrovství v matematice pro žáky 8. tříd. Naši školu reprezentoval Tomáš Kelbasa a poměřil své síly s 38 žáky z jiných základních škol Libereckého kraje.
Tomášovi gratulujeme – umístil se na 1. místě!


Ozdoba vánočního stromu

Jako každý rok přispěla naše škola k výzdobě vánočního stromku před radnicí. Jedná se o zlatý čokoládový bonbon.

 

20191203 ozdoba na vanocni strom


Úspěch šachistů

Ve čtvrtek 21.11. 2019 se konal v reprezentačních prostorách restaurace U Košků tradiční okresní přebor škol v šachu. ZŠ Oblačná obsadila obě kategorie a z obou si přivezla medaile.

V mladší kategorii školu reprezentovali Jan Schiffert, Vladimír Košátko, Octavian Cocerva a Matěj Denk. Nejdříve to vypadalo, že starší kategorie nebude obsazena. Martin Putík a Petr Machálka v tomto školním roce přestali na šachy chodit a tak zbýval pouze Jaroslav Košátko. Tomu se však nechtělo sedět ve škole v tak významný den, kdy se koná v Liberci šachový turnaj a to dokonce v době školního vyučování. Přemluvil tyto dva odpadlíky, aby si to opět rozdali na šachovém poli se svými vrstevníky a přitáhl ještě dalšího borce, Jakuba Šprysla, kterého šachový svět dosud neznal. A starší kategorie byla naplněna.
Kluci bojovali jako lvi. Oba lídři na prvních šachovnicích, Jan Schiffert v mladší kategorii získal 5 bodů ze šesti možných a Martin Putík ve starší kategorii získal 4 body z pěti možných. A ostatní kluci za nimi o moc nezaostávali. Výsledkem bylo, že si všichni přivezli domů dvě medaile. Jednu za umístění v soutěži škol v rámci družstev, druhou za umístění v soutěži škol v rámci jednotlivců.

Napsal Jaromír Čihák, vedoucí šachového kroužku

Vedení školy se připojuje s velkou gratulací.

 


Známe výsledky prvního kola 10. ročníku soutěže IT-SLOT!

Vědomostní soutěže pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT se letos zúčastnilo celkem 3860 ze 115 škol z celé ČR. Do finále postupuje prvních 50 soutěžících. Mezi nimi je i naše žákyně Adéla Putíková, která se umístila na krásném 13. místě. Více informací na www.it-slot.cz

P.S. Kompletní výsledky žáků jsou na nástěnce ve škole (mezi 1. a 2. patrem).

Děkuji všech za účast a jmenovitě Adéle za vzornou reprezentaci školy.


Turnaj v piškvorkách na SPŠS

V úterý 12.11. 2019 se žáci devátého ročníku zúčastnili turnaje v piškvorkách na Střední průmyslové škole strojní. Stále oblíbená hra nejen zkrátí dlouhou chvíli, ale skvěle podporuje rozvoj logického myšlení. Žáci ze své iniciativy vytvořili 3 týmy, z nichž dva si vylosovaly "černého Petra" = týmy z 3. ročníku průmyslové školy... Do semifinále sice tyto týmy nepostoupily, ale i tak hrály skvěle! Třetí tým v užším výběru těsně prohrál v zápase o 3. místo a nakonec se umístil na krásném ale neoblíbeném „bramborovém“ místě. Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy.  Další foto si prohlédněte ZDE.

E. Handšuhová


 Úklid okolí školy

Školní parlament se v tomto školním roce rozhodl zapojit do projektu 72 hodin. Během 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. My jsme se rozhodli uklidit okolí naší školy a ve čtvrtek 17. října odpoledne tak skupina dobrovolníků sbírala odpadky kolem školy a zametla schody a chodníčky u školy. Výsledkem bylo nejenom čisté okolí, ale i mnoho úsměvů a dobrých pocitů z vykonané práce. Všem děkujeme a vážíme si jejich ochoty pomáhat.
 

(za školní parlament J. Lhotová)


Sto důvodů k úsměvu

Charitativní akce nadace Tesco

Dne 12. 10. 2018 jsme se sešli ráno v 8.30 hod ve Fugnerově ulici. V nákupním centru Fórum jsme se seznámili s ředitelem řetězce Tesco, který nás provedl po celém obchodním domě, kromě skladových prostor. Rozdělili jsme si, kdo co má nakoupit a šlo se na věc. Během několika prvních minut, přišla první dvojice z Tesca, která nakoupila zadané věci. Následně dorazili všechny pověřené osoby. Vše jsme pečlivě zkontrolovali. Po hromadném nákupu, jsme si dali malou pauzu a přemístili jsme se do domova důchodců.

Zde už vše bylo připraveno podle plánu a my jsme netrpělivě čekali na příchod prvních seniorů, kterým jsme rozdali nakoupené dárky. Drobnosti určené nemohoucím stařečků roznosily sestřičky a ošetřující personál, do jednotlivých pokojů. Pan ředitel domova důchodců nás také provedl po celém areálu.
Po této finální prohlídce nás čekala už jen cesta domů a příjemný pocit z dobře využitého času a radosti, kterou jsme naším konáním učinili, tak vzácným lidem, jako jsou právě obyvatelé domova důchodců.


3. A v Divizně

(2017/18) Ve čtvrtek 21. června jsme navštívili středisko ekologické péče Divizna, kde jsem měli objednaný program "Haló, je tam někdo? aneb Co se děje ve skořápce." Program nám poodhalil tajemství života schovaného ve vajíčku. Prostřednictvím badatelských aktivit děti zjistily, kteří živočichové se rodí z vajíček, poznaly vývojová stádia živočichů a v přírodě si na vlastní kůži mohly některá hnízda postavit a ostatní novými poznatky ponaučit.


3. A - Festival dětského čtenářství

(2017/18) Stejně jako vloni i letos jsme navštívili dětský knižní veletrh, který byl tentokráte v prostorách Lidových sadů. Nejprve jsme se přihlásili na program Listování, kde nám herci díky scénickému čtení představili knížku Šmodrcha. Listování bylo úžasné a moc jsme se bavili a to snad i díky tomu, že jsme byli do představení zapojeni. Po prohlídce veletrhu jsme se přes unuli do galerie, kde byl připraven program s názvem (Š)PIZZA kniha. Děti si mohly samy vytvořit provázkovou ilustraci a vyrobit si tak svou originální knížku.


Hrdá škola - den hudby

 Ve středu 13. 6. proběhl v rámci projektu Hrdá škola na naší škole Den hudby. O přestávkách před druhou až šestou hodinou zazněly ze školního rozhlasu písničky, které si žáci jednotlivých tříd vybrali:

1.A - Beruško, půjč mi jednu tečku
2.A - Despacito
3.A - Vzhůru na palubu
4.A - byla na škole v přírodě
5.A - Stressed out od Twenty one Pilots
6.A - Hey Brother od Avicii
6.B - Shape of you
7.A - Trezor od Karla Gotta
7.B - Bublle Tea song od Mikejepan
8.A - Svaz českých bohémů od Wohnotů
9.A - Know you want me (Balkan remix) od Pittbulla

Organizaci měli na starosti deváťáci, playlist technicky zajistil Ondřej Nevole a František Šebek celou akci moderoval. Ze zpětné vazby vím, že se žákům Den hudby velmi líbil, tančilo se nejen v učebnách, ale skvělé taneční vystoupení na svou píseň od skupiny Mirai předvedla 3.B i na chodbě (viz odkaz na videa). Tuto akci hodnotím jako příjemné odlehčení náročného konce školního roku, která zároveň opět potvrdila příjemné klima naší školy a výborné vztahy mezi učiteli a žáky. Všem, kteří se aktivně zapojili, moc děkuji a těším se na další podobnou akci!

Fotografie k nahlédnutí ZDE.

Za vedení školy Eliška Handšuhová

 


3. A  -  Dětský den v kasárnách

(2017/18) V pátek 15. června jsme se třídou dorazili do libereckých kasáren, kde měli připravený Dětský den - den otevřených dveří. Děti se mohly tedy podívat na vojenskou techniku, ukázku výcviku služebních psů, bojové umění, zastřílely si, zkusily vylézt po horolezecké stěně, pro děti bylo připraveno i mnoho soutěží a her. Den jsme si tedy náramně užili.


Vodácký kurz

(2017/18) Ve čtvrtek 24. 5. se vydali někteří žáci 6. -9. třídy spolu s panem učitelem Kaňkovským a paní učitelkou Mišnerovou na vodácký kurz. Sraz byl v 7:40 před školou, vlakem jsme pak dojeli na Malou Skálu, kde jsme se ubytovali. Z Malé Skály jsme spluli na raftech Jizeru až na Zrcadlovou Kozu a zpátky jsme se vraceli na koloběžkách. Večer jsme měli táborák.

V pátek 25. 5. jsme si ráno zabalili a vyrazili do lanového centra. Děti, které nechtěly lézt, si šly odpočinout k vodě, ostatní se rozdělily do pěti skupin ke třem instruktorům a dvěma učitelům, kteří je jistili. Po lanovém centru jsme nasedli na vlak a jeli zpět do Liberce.

Pleštilová Karolína 7. A


Cyklistické putování

(2017/18) Ve čtvrtek 31. 5. žáci od 7. do 9. třídy, spolu s panem učitelem Kaňkovským a Suchardou vyrazili v 9:00 na cyklistické putování. Trasa vedla od školy přes Českou chalupu, Novou louku (kde byl oběd), Kristiánov, okolo Hřebínku až do Bílého Potoka. V Rekreačním zařízení Jizerky žáci s učiteli využili volného času hraním různých her (ping pong, petague, fotbal,… ) a večer byl završen táborákem. V pátek ráno 1. 6. se okolo deváté hodiny vyráželo na zpáteční cestu přes Hejnice, Oldřichov v Hájích a Mníšek. Návrat byl zhruba v 11.30.

Lenková Ludmila 7. A


Exkurze Praha - 5. A

(2017/18, 5.A) V úterý 5. 6. vyjeli žáci 5. A na poznávací exkurzi do Prahy. V Praze navštívili Planetárium a Vyšehrad. V Planetáriu žáci zhlédli program Vesmír kolem nás, který se týkal naší sluneční soustavy a základních informací o Slunci, Zemi, Měsíci, planetách, hvězdách, menších tělesech a souhvězdích noční oblohy.

Na Vyšehradě čekala na žáky zajímavá tematická procházka s názvem Mise Vyšehrad, která měla tři části a trvala tři hodiny. Po areálu provázel děti průvodce a na základě prožitých situací formou úkolů u jednotlivých památek získaly informace o mytologii a historii Vyšehradu. Během vycházky děti navštívily Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, baziliku sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín, kasematy a tajemný sál Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu.

(A. Sucharda, M. Kodešová)


Námořníci ze 3.A v planetáriu

(2017/18, 3.A) Protože jsme se v prvouce právě učili o vesmíru, zavítali jsme v pondělí 28. května do planetária v IQlandii. Program se nám moc líbil, zopakovali jsme si vše, co jsme se naučili a dozvěděli jsme se i spoustu dalších zajímavostí. V IQlandii jsme pak také zavítali do expozice ČLOVĚK - tělo a smysly a pohráli si ve vodním světě. Náramně jsme si to užili, celý den byl moc prima.


Všesportovní den pro žáky 5.-9. ročníků

(2017/18) V pondělí 28. května se po roční přestávce opět konal Všesportovní den pro žáky 5.-9. tříd. Celá akce je organizována pro naše žáky k jejich Svátku dětí. Soutěže probíhají v tělocvičně školy, v jejím okolí i na liberecké přehradě. Děti jsou rozdělené do 12 týmů a pod vedením svých kapitánů – deváťáků závodí v rozličných disciplínách př. florbal, šplh, duatlon, cyklohlemýžď, stolní tenis, skok přes švihadlo, ringo, petanque, obratnostní fotbal, stolní hry, vědomostní test atd. Seznamují se a spolupracují žáci různých ročníků. Sportovnímu dnu letos přálo i počasí, děti se mohly svlažit i v liberecké přehradě.

Vítězným týmem letošního ročníku se stali:

František Šebek – kapitán, Jára Váňa (9.A), Pavlína Jirků, Ondra Strouhal (5.A), Viktorka Jiránková, Dominik Palas (6.A), Matěj Matějka (6.B), Aneta Cimmermanová, Lukáš Rajnoch (7.A), Anička Fukárková, Tomáš Hruban (7.B), Míša Kotrčová, František Novotný (8.A)

Děkuji deváťákům – kapitánům za vedení svých týmů a kolegům učitelům za trpělivost, rozhodování a zapisování výsledků v jednotlivých disciplínách.

Fotografie z akce najdete ZDE.

Z. Wienerová


Škola v přírodě – Trosečníci z 3.B

(2017/18, 3.B) Letos jsme se vydali 14.05.2018 na školu v přírodě opět do Jizerských hor, tentokrát do Karlova- na chatu Alberto. Podívali jsme se k Bedřichovské přehradě, prošli se po dlouhé dřevěné lávce, viděli jsme 3 rozhledny – Královku, Slovanku a Bramberk a spoustu dalších zajímavých míst.

Celý týden jsme si hráli na trosečníky a učili se, jak přežít na pustém ostrově. Zkoušeli jsme rozdělat oheň z přírodnin, které jsme si sami nasbírali, stříleli jsme z luků, z pušek, házeli jsme oštěpem, lovili jsme zvířata, hledali karetí vejce, stavěli ohniště, vázali uzle, luštili jsme morseovu abecedu a krelili plánky našeho ostrova. Cestou jsme nasbírali úžasné dřevěné přírodniny, které jsme si osmirglovali a namalovali na ně krásné obrázky.

Každý den jsme byli hodně dlouho venku. Využili jsme i hřiště a zahráli si přehazovanou. Hodně se nám líbila i trosečnická schovka. Ve čtvrtek začalo pršet, tak jsme si udělali náramky z perel a trosečnická trička. Večer nemohla chybět stezka odvahy. Zvládli ji všichni a vůbec to neměli jednoduché. Přihnal se velký déšť, ale nikdo to nevzdal a stezku dokončil.

Poslední den už chybělo jen najít poklad. Po společném hledání byl nakonec poklad objeven a spravedlivě rozdělen. Každý trosečník získával za soutěže perly (skleněné kuličky), které si schovával do svého sáčku.

Letošní školu v přírodě jsme si velmi užili. Děti byly hodné, příroda krásná a bylo nám tam fajn.


Rodičovská kavárna

(2017/18) Ve čtvrtek 24. května se v naší škole konala první rodičovská kavárna, to znamená vzdělávací seminář pro rodiče. Naším záměrem bylo představit rodičům výuku cizích jazyků (především anglického a německého jazyka) na naší škole. Hosty kavárny byli zástupci vedení školy a jazykové školy Swallow School of English a samozřejmě vyučující cizích jazyků. Seminář jsme se snažili zatraktivnit tím, že jsme vytvořili prostředí připomínající kavárnu (obsluhu skvěle zajišťovali žáci 9. třídy). Neformální atmosféra spojená s občerstvením určitě přispěla k úspěšnému průběhu celé akce. Na konci semináře měli rodiče prostor na své dotazy a připomínky. Podle jejich množství bylo jasné, že téma výuky cizích jazyků rodiče zaujalo a že rodičovská kavárna přispěla k porozumění mezi rodinou a školou.

(J. Lhotová)


Škola v přírodě 3. A

(2017/18, 3.A) Jako správní námořníci jsme 14.05.2018 vyrazili na školu v přírodě k Máchovu jezeru. Naším domovským přístavem byl Penzion Skalka, kde jsme se ubytovali v kajutách, připravili se na vyplutí a podle mapy pokladů vyrazili. I když nás občas přepadla bouře, déšť i mořská nemoc, plavbu jsme si náramně užili. Navštívili jsme různé ostrovy, naučili se další námořnické dovednosti, zkrátili si dlouhé chvíle na moři námořnickou olympiádou nebo psaním lodního deníku či vyráběním. K ostrovu pokladů jsme dorazili v pátek a tak jsme se s bohatou kořistí mohli vrátit natěšení domů.


Zpestření výuky jazyků

(2017/18) Na TUL v Liberci studují v programu Erasmus studenti a studentky ze zahraničí. Dvě z nich, jedna z Ekvádoru a jedna z Turecka, si připravily krátkou prezentaci pro naše žáky z 8. a 9. třídy o své zemi, o školství a o tom, jak se jim líbí v České republice. Po prezentaci se rozproudila živá diskuze v angličtině, žáci se ptali a povídali také o sobě. Možná to pro některé byla inspirace, proč se učit cizí jazyk a jaké jsou možnosti dalšího studia.

V rámci výuky druhého cizího jazyka jsme se zapojili do projektu Němčina nekouše a uspořádali ve škole pro žáky 4.-9. tříd jazykovou animaci s paní lektorkou z Tandemu. Děti i vyučující německého jazyka byli nadšeni. Druhý cizí jazyk se učí od sedmé třídy, kroužek NJ mohou navštěvovat od čtvrté. Mnozí z nich se pro učení sousedního jazyka i díky tomu velmi nadchli.

Mgr. Eliška Handšuhová, zástupkyně ředitelky školy


Projektový den 9. A

(2017/18, 9.A) Ve středu 23. května se 9. třída zúčastnila projektového dne, který pro ni připravila paní učitelka Lhotová a pan učitel Prade. Žáci byli rozděleni do třech skupin. Úkolem každé z nich bylo měření klimatu ve třídě pomocí čidel EdLab.

Žáci využili k měření soupravy EdLab, které naše škola získala v rámci projektu Výuka přírodních věd nově, jehož cílem je inovace výuky přírodních věd se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku.

K měření jsme využívali čidla na měření podílu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu, vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu, intenzity světla atd. Měření probíhalo vždy na začátku a na konci vyučovací hodiny, abychom mohli porovnat naměřené hodnoty a odůvodnit, proč se hodnoty změnily. Každé měření probíhalo ve specifických podmínkách – se zavřenými okny, s otevřenými okny dokořán a s otevřenými okny na ventilaci. Výsledné hodnoty každá skupina zpracovala v Excelu, vytiskla a vytvořila plakát doplněný vlastními úvahami a doporučeními. Naměřené hodnoty jsme také porovnávali s normami. Žáci v projektovém dnu využili poznatky a dovednosti v mezipředmětových vztazích v přírodních vědách.

Další fotografie najdete ZDE.

Martin Prade


Jak poznat problém s drogami?

(2017/18) V úterý 22. 5. 2018 proběhla zajímavá přednáška a beseda na téma „Jak poznat, že má žák problém s drogami“, kterou pořádala ZŠ Oblačná ve spolupráci s Policií ČR. Všem rodičům, kteří se zúčastnili, děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

M. Kodešová, M. Krupičková


6.B v Knihovně pro děti a mládež

(2017/18, 6.B) Ovládání vlastních peněz je jednou ze základních životních dovedností. Co vlastně znamená „ovládat” peníze, jak je získat, uložit, investovat, rozumně utratit - jak s nimi zacházet…? Vše se děti ze 6. B dozvěděly dne 17. 5. 2018 v Knihovně pro děti a mládež pod vedením Zdeňka Rakušana. Sklidili jsme neobyčejnou pochvalu za spolupráci a vzorné chování od pořadatele, já mohu jen souhlasit!

K. Čiháčková


Národní testování 2017/18 – 5. A

(2017/18 5.A) V měsíci dubnu 2018 se 27 žáků z 5. A zúčastnilo Národního testování 2017/18. Žáci byli on-line testováni z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Výsledky našich žáků v českém jazyce a matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. Národního testování se zúčastnilo cca 14 tisíc žáků z celé České republiky. Porovnáním testů z matematiky a českého jazyka s testem obecných studijních předpokladů vyplývá, že studijní potenciál žáků naší školy je využíván optimálně a výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Špičkových výsledků z naší školy dosáhlo 7 žáků z oblasti obecných studijních předpokladů, 8 žáků z českého jazyka a 7 žáků z matematiky. Test z anglického jazyka potvrdil u většiny žáků úroveň A1, což je úroveň, kterou očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy.

(M. Kodešová, J. Lhotová)


9.A - ChemiQ

(2017/18) Ve středu 2. května se třída 9. A vydala do IQLandie. Čekal nás tam program ChemiQ, který jsme si díky příspěvku Libereckého kraje mohli užít zadarmo. Zkoumali jsme různá tajná písma a indikátory, seznámili jsme se s vlastnostmi superabsorbentu a jeho využitím, připravili jsme oxid uhličitý a dokonce jsme, jako správní kriminalisté, pomocí daktyloskopické fólie a speciálního prášku sejmuli otisk vlastního prstu, který jsme si mohli na památku odnést. Všem se program moc líbil a doufáme, že si ho příště užijí i jiné třídy.

(Eliška Pavlová, 9. A)


6. A - Hrajeme si a přemýšlíme

(2017/18) Třída 6. A navštívila 03.05.2018 program „Hrajeme si a přemýšlíme“, v Knihovně pro dětia mládež, pod vedením Zdeňka Rakušana. Zhlédli jsme mnoho zajímavých přírodovědných a fyzikálních pokusů, které jsme si sami vyzkoušeli. Děti si pohrály s různými vědeckými a technickými hračkami vyrobenými, stejně jako pokusy, podomácku, ze snadno dostupných materiálů (dřeva, obalů od potravin, brček, špejlí, balónků, PET lahví). Mnoho z nich si tak můžeme vyrobit i doma. Celou třídu chválím za vzorné chování v knihovně!

K. Čiháčková


Návštěva iQLandie

(2017/18) V úterý 24. 4. 2018 jsme se žáci ze čtvrté až deváté třídy vypravili v rámci projektového dne do nedaleké IQLandie. Všichni žáci měli možnost si projít mnoho expozic plných poznání i zábavy. Žáci sedmých tříd měli dopolední program z tematického celku mechanika kapalin. Osmá třída zkoumala kyselost a zásaditost sloučenin, které běžně máme doma. Devátá třída se v odpoledním bloku zaměřila na akustiku a šíření zvuku. Každá třída měla možnost si projít veškeré expozice. Žáci během této prohlídky zjistili plno zajímavých informací o lidském těle, vynálezech apod. Každou třídu čekala science show. Žáci tak mohli zblízka vidět fyzikální a chemické pokusy a asistovat při nich. Každá třída také absolvovala odborný program v planetáriu.

Děkujeme celému realizačnímu týmu IQLandie za přípravu programu pro naše žáky a těšíme se na další spolupráci.


Exkurze – Ústav pro nanomateriály

(2017/18) Dne 26. 4. 2018 navštívila třída 6. A a 6. B Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci. Při návštěvě tohoto výzkumného centra si žáci prohlédli Laboratoř prototypových technologií a procesů, kde se seznámili s technologiemi 3D tisku. Laboratoř disponuje jednou z nejmodernějších 3D tiskáren na trhu, která je určena pro rychlý tisk rozměrných modelů a to až do velikosti 500 x 400 x 200 mm.

M. Kodešová, K. Čiháčková


Dějiny Židů v Liberci

... aneb vlastivědná procházka po Liberci s průvodcem.

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 vyrazila třída 7.B v rámci výuky dějepisu na přednášku ve formě procházky městem s paní průvodkyní Margitou Býmovou ze střediska KONTAKT. Na rozdíl od listopadové přednášky pro třídu 7. A nám počasí i přes nepříznivou předpověď přálo…

Naše přednáška začala před budovou radnice, kde jsme si zopakovali symboly judaismu a dozvěděli jsme se informace o příchodu židovského národa do Čech a do Liberce. Na konkrétních budovách na náměstí jsme si ukázali, kde liberečtí Židé bydleli a pracovali a poté jsme se přesunuli k Divadlu F.X. Šaldy. Zde se žáci na Stolpersteinech dvou ředitelů divadla dozvěděli podrobnosti o „Kamenech zmizelých“ = pamětních dlažebních kostkách lidí, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Prohlídku jsme ukončili před Krajskou vědeckou knihovnou jejíž součástí je i synagoga jako upomínka té, která shořela během Křišťálové noci. Nakonec jsme si na zastávce Sokolská u zdi od sochaře Davida Černého ukázali židovský svícen.
Po návratu do školy mi žáci jako zpětnou vazbu zodpověděli 4 otázky a ve dvojicích či jednotlivě si dobrovolně rozdělili liberecké Stolpersteiny – jejich úkolem je vyfotit je i budovu před kterou se nachází, a zjistit informace o lidech, jejichž památce jsou věnovány. Dobrovolný úkol odevzdají do konce dubna, poté z něj vytvořím výstup na nástěnku.

Za dějepis Eliška Handšuhová


Den učitelů

(2017/18) Ve středu 28. března 2018 se na naší škole slavil Den učitelů. Vedle dlouholeté tradice, kdy žáci 9. ročníku učí na prvním stupni, mohli letos žáci napsat přání nebo poděkování a vložit jej do obálky se jménem konkrétního pedagoga. Obálky, krásně nadepsané žákyněmi 9.A, byly umístěny na nástěnkách v přízemí a v 1. patře. Někteří učitelé si přání vybírali v průběhu dne, zbytek si je přečetl všechny najednou po konci vyučování. Profese pedagoga je především posláním, a tak milá slova a poděkování všechny moc potěšila… Chtěla bych tímto poděkovat všem žákům, kteří se aktivně zapojili!

Za vedení školy Eliška Handšuhová


Noc s Andersenem

(2017/18, 2.A, 3.A) V pátek 23. března 2018 jsme se třídy 2. A a 3. A připojily k projektu Klubu českých knihoven pod názvem Noc s Andersenem. Sešli jsme se v 17:30 hodin ve škole a společně jsme trávili večer zajímavým povídáním, čtením, ale i různými úkoly nejen proto, abychom se seznámili s dánským spisovatelem a jeho pohádkami, ale také abychom se dozvěděli něco o spisovateli Jaroslavu Foglarovi, neboť se letos slaví výročí 80 let od prvního vydání jeho kreslených příběhů Rychlých šípů.

Jaké bylo překvapení, když jsme zjistili, že pan Foglar poslal našim malým čtenářům dopis, ve kterém pozval děti na dobrodružnou cestu spojenou s plněním úkolů a zakončenou pokladem. S nadšením se tedy děti v partách vydaly do města plnit zajímavé úkoly a díky indiciím našly pak poklad – hlavolam JEŽKA V KLECI. Ve škole si pak děti hlavolam vyzkoušely a připravily se na nocování. K dobrému usínání nechyběl poslech Rychlých šípů, který unavené děti dokonale uspal. Troufáme si říci, že se Noc s Andersenem povedla a děti byly dle reakcí nadšené. Těšíme se proto na další ročník.

Rozsáhlejší dokument k proběhlé akci si můžete prohlédnout ZDE.