• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Exkurze Lidice

Exkurze Lidice

V pátek 1. října vyrazili přihlášení žáci 9., 8. i 7. ročníku na dějepisnou exkurzi do Lidic, kde je čekal nejprve výukový program zaměřený na získání základních informací k historii a problematice Lidic. Program se jmenoval „Příběh obce Lidice“. Žáci se po úvodní přednášce a prezentaci naučili využívat, na základě digitalizovaných materiálů historické sbírky, dobové materiály k interpretaci období moderních českých dějin. Navazující skupinové aktivity pak umožnili žákům objevovat doplňující informace a zasadit si historické události do kontextu. Program rozvíjel znalosti v oblasti novodobých dějin, především z období 2. světové války, podporoval tvořivost, kreativitu a skupinovou práci. Po svačině následovala prohlídka areálu Památníku Lidice s paní průvodkyní, během níž položili zástupci školního parlamentu květiny k Pomníku dětským obětem války. Exkurze byla sice náročná, co se tématu týče, ale velmi zajímavá a poučná. Je důležité i takové události připomínat současné generaci, aby se na podobné tragédie nezapomnělo a historie znovu neopakovala…
Eliška Handšuhová