• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Národní testování 2018/19 – 5. ročník

Národní testování 2018/19 – 5. ročník

V měsíci dubnu 2019 proběhlo Národní testování žáků 5. tříd, kterého se zúčastnilo více jak 400 základních škol z celé České republiky. Žáci naší školy byli testováni z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a z anglického jazyka.

Výsledky z českého jazyka jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecních studijních předpokladů vyplývá, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Výsledky dosaženými v matematice patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky obecních studijních předpokladů vyplývá, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván velmi dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.

Výsledky z anglického jazyka ukazují, že většina žáků dosáhla na úroveň A1, což očekává Rámcový vzdělávací program od žáka 5. třídy. Na úroveň A2 dosáhli 3 žáci.

(M. Kodešová, J. Lhotová)