• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Národní testování 5. třída 2022/23

V měsíci dubnu se 15 žáků z 5. třídy zúčastnilo Národního testování. Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice, obecných studijních předpokladech a v anglickém jazyce. Souhrnné výsledky a celé šetření doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami v celkovém počtu cca 14 tisíc žáků pro naši školu zajistila společnost SCIO.

Z analýzy výsledků vyplývá, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol ve znalostech matematiky. Žáci dosáhli výborných výsledků v geometrii, nadstandardních aplikačních úlohách, početních operacích s čísly a v práci s daty.

Výsledky našich páťáků v českém jazyce jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. V porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je vyžíván optimálně a odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.

Výborné výsledky potvrzuje skutečnost, že například 3 žáci v ČJ, 3 žáci v M a 4 žáci v OSP dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a patří mezi 15 % nejlepších žáků z celkového počtu žáků v testování.

V anglickém jazyce dosáhli 2 žáci úrovně A0, 6 žáků úrovně A1, 4 žáci úrovně A2 a 3 žáci dostáhli na vynikající úroveň B1. Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy.

graf

M. Kodešová