• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Výlet do Žitavy

Ve středu 21.6., kdy už známky byly uzavřené, se žáci 9.A vydali do saské Žitavy. Nám známé město především pro levné nákupy je ovšem
významné i svou historií a památkami.

Viděli jsme radnici, solnici, květinové hodiny se zvonkohrou, baštu (součást bývalého opevnění), divadlo i 15 milionů let starý zkamenělý
strom. Naším cílem bylo především velké postní plátno - unikátní památka z konce 15. století. Jedná se o obrázkovou bibli o rozměrech 8,2 x 6,8m.

V Evropě je dochováno pouze 9 takových pláten, dvě z nich jsou v Žitavě. To velké je ukryto v největší muzeální vitríně světa. Neváhejte a navštivte toto město i Vy jako turisté, určitě stojí za to.


Konfiskované osudy

V pátek 5. května absolvovala třída  9. A v Severočeském muzeu  inscenovaný doprovodný program k expozici Liberecké fragmenty. Vzdělávací akce byla zaměřena na problematický konec komplikovaného soužití Čechů a Němců ve 20. století. Žáci pracovali ve čtyřech skupinách, které představovaly rodová panství německé šlechty v Libereckém kraji. Skrze konfiskované předměty a příběhy jejich původních majitelů se dostali deváťáci  k tématu vysídlení německého obyvatelstva z pohraničí. Uvědomili si, jak se důležité mezníky v dějinách – rok 1918, 1938 a 1945 – promítly do životních osudů konkrétních lidí. Na závěr jsme si prohlédli i tématickou expozici muzea. Exkurze byla pro žáky se zájmem o historii našeho města velmi poučná.

Eliška Handšuhová


Kurz přežití ve světě financí

Naši deváťáci absolvovali v úterý 15. listopadu projektový den na téma „rodinný rozpočet pro žáky“.

Formou simulační kreativní hry si žáci zkusili rok života čtyřčlenné rodiny z hlediska osobních financí. Zadání bylo plněno prací žáků v týmech, které společně řešily příjmy a výdaje fiktivní rodiny v reálných nákladech a cenách. Žáci dostali v zadání průměrný měsíční příjem a formou kartiček si vybírali příslušné výdaje. V průběhu hry lektor vysvětlil základní pojmy, varoval před neuváženým zadlužováním a zmínil druhy pojištění. Odborník Míla Skala také odpovídal na dotazy žáků na téma inflace, spoření, investice. Závěrem byli žáci varováni před neuváženým zadlužováním.

Žáci se do rolí a aktivit zapojili velmi aktivně a sami si v průběhu projektového dne uvědomovali, co vše se do chodu domácnosti zahrnuje. Žáci pochopili, že hospodaření domácnosti je složitější, než se domnívali a že náklady obsahují mnoho položek, které jsou důležité. Prohloubili si dovednost pracovat ve skupině, radit se a vyhodnocovat různé alternativy, ověřili si také, že chyba je může navést na správné řešení.


Výsledky celorepublikového kola soutěže IT-SLOT

V polovině listopadu proběhl první kolo 13. ročníku soutěže IT-SLOT, kterého se zúčastnilo 8 284 žáků ze 187 škol z celé České republiky. Prvních 50 soutěžících postupuje do finále. Mezi nimi je i Emma Myslivcová, která se umístila s 22 body na 32. místě.

Finálové kolo se uskuteční ve středu 14. 12. 2022 v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze. Gratulujeme Emmě za reprezentaci školy a budeme jí držet palce.

Kompletní výsledková listina žáků naší školy je umístěna na nástěnce ve druhém patře.

Mgr. Martin Prade


8. A v iQFABLABu

Žáci osmé třídy strávili středeční dopoledne v prostorách iQFABLAB, kde se zúčastnili vzdělávacího programu s názvem Plotr. Zopakovali si základy vektorové grafiky a vyzkoušeli si práci a fungování velkoformátového řezacího plotru a termolisu. Žáci si po úpravě obrázku, důkladném uvážení rozměrů a samotném vyříznutí odnesli památku v podobě potištěného trika nebo bavlněné tašky.


Program v galerii

V pondělí 20. prosince se 8. A zúčastnila vzdělávacího programu v oblastní galerii, který je součástí doprovodných akcí k výstavě Obrazy zášti - Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích. Cílem bylo vysvětlit studentům, co to je antijudaismus a antisemitismus, jaké jsou jeho nejčastější projevy a v jaké podobě se objevovaly od středověku až do dnešní doby. Edukační program se také zaměřil na nebezpečí a nástrahy současného antisemitismu a spadá tak nejen do výuky dějepisu, výchovy k občanství ale i do mediální výchovy. Žáci byli paní lektorkou pochváleni za skvělou spolupráci a já osobně doufám, že se nad obsahem výstavy hluboce zamysleli…

Eliška Handšuhová


Třída 8. A v iQLANDII

Před podzimními prázdninami navštívili žáci 8. A iQLANDII. V laboratořích pro ně lektoři připravili program s názvem Vidíme a pozorujeme. Osmáci se rozdělili do skupin a obcházeli všechna stanoviště, na kterých si vyzkoušeli například rozklad světla optickým hranolem, spektrum viditelného světla, adaptivní a subtraktivní skládání barev, fyzikální princip vidění, funkce oka, periferní a prostorové vidění, optické klamy apod.

Všechny zaznamenané výsledky a odpovědi na otázky zapisovali do pracovních listů. Všechny skupiny byly úspěšné. Podařilo se jim vyplnit všechny pracovní listy u všech stanovišť.


Land Art 8. A

V pondělí 18.10.2021 v rámci výtvarné výchovy vytvořila třída 8. A několik děl v duchu Land Artu. Land Art využívá přírodní materiály – kameny, šišky, větve, listí, mech apod.


Vzdělávací program v muzeu k výstavě Liberec x Reichenberg

V úterý 21. září 2021 navštívila 8.A v rámci výuky dějepisu Severočeské muzeum, kde se zúčastnila dvouhodinového vzdělávacího programu k výstavě Liberec x Reichenberg. Žáci měli možnost prohlédnout si expozice muzea po rekonstrukci. Dále pracovali v ateliéru nejprve společně poté ve skupinách.

Zjistili jsme, vypadalo město pod Ještědem v době, kdy se nazývalo Reichenberg. Program byl zaměřený na nejvýraznější milníky: počátky osídlení, povýšení na město a překotný rozvoj průmyslové metropole na přelomu 19. a 20. století. Prozkoumali jsme stará vyobrazení města na výstavě v hlavním sále muzea a následně se vydali ven zhodnotit dnešní podobu centra.

Po skončení programu proběhl brainstorming a žáci odevzdali dobrovolný úkol, ve kterém zodpověděli otázku, co je v muzeu nejvíce zaujalo a proč. Akci jsme vyhodnotili jako náročnou ale velmi zajímavou. Muzejní pedagožky osmáky velmi chválily. Tímto jim ještě jednou děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Eliška Handšuhová


5.A na škole v přírodě

V pondělí 17.6. jsme odjeli do Bedřichova na školu v přírodě. Byli jsme ubytovaní na penzionu Bajama. Vařili tam dobře a pokoje byly hezké. Měli jsme spoustu exkurzí a ukázek. Už v pondělí jsme byli u horské služby a v úterý za námi přijel Český červený kříž. Pustili jsme si krátký film s názvem Lhostejnost, který byl smutný, ale zároveň pravdivý. Pak jsme si zkoušeli první pomoc. Ve středu jsme jeli na celodenní výlet. Vyrazili jsme autobusem do Jablonce nad Nisou a pak vlakem do Jiřetína pod Bukovou. Tam jsme měli prohlídku továrny na hračky Detoa. Moc se nám tam líbilo a nejlepší bylo, že jsme si mohli vyrobit vlastní hračku . Zpátky jsme šli 13 km přes Bukovou horu a Hrabětice. Ve čtvrtek jsme šli do úpravny vody, která byla kousek, hned pod penzionem. Je to zajímavé dozvědět se něco o vodě. Odpoledne jsme se šli koupat na koupaliště Dolina. Ale nemyslete si, že jsme měli jenom zábavu. Taky jsme se museli učit. Naštěstí jenom angličtinu a vlastivědu. Večer jsme měli diskotéku a stezku odvahy. Poslední den bylo vyhlášení úklidu pokojů a dostali jsme odměny. Pak jsme jeli autobusem do Liberce. Myslím, že jsme si užili spoustu legrace a byla to super škola v přírodě. Fotografie ZDE.

Za třídu 5.A Bára Kalinová