• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

8.A v Severočeském muzeu

8.A v Severočeském muzeu

Ve středu 19. dubna jsme absolvovali se žáky 8.A program v muzeu na téma „Dříve to byl Reichenberg...“. Vzdělávací program souvisí s expozicí „Liberecké fragmenty“ v Severočeském muzeu a byl zakončen vycházkou do centra města.

Zjistili jsme, jak vypadalo město pod Ještědem v době, kdy se mu říkalo Reichenberg. Program byl zaměřen na nejvýraznější milníky: počátky osídlení, povýšení na město a překotný rozvoj průmyslové metropole na přelomu 19. a 20. století. Prozkoumali jsme na dochovaných exponátech střípky z minulosti města. Žáci pracovali ve skupinách a výsledky svého bádání prezentovali v přednáškovém sále. Následně jsme se vydali ven zhodnotit dnešní podobu Liberce (hledali jsme změny pomocí dobových vyobrazení konkrétních míst). 

Osmáci si propojili proměny Liberce s událostmi z „velkých dějin“ (nyní jsme v dějepisu probírali průmyslovou revoluci) a zjistili, jak vypadalo centrum Liberce dříve. Ve zpětné vazbě zmínili např. Kateřinu z Redernu a pamatovali si i další šlechtické rody, které zde působili. Program, který trval dvě hodiny, se žákům líbil a paní lektorka z muzea je moc chválila, čímž jim ještě jednou děkuji za vzornou práci a zároveň reprezentaci naší školy.

Eliška Handšuhová