• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

8.A v Severočeském muzeu

Ve středu 19. dubna jsme absolvovali se žáky 8.A program v muzeu na téma „Dříve to byl Reichenberg...“. Vzdělávací program souvisí s expozicí „Liberecké fragmenty“ v Severočeském muzeu a byl zakončen vycházkou do centra města.

Zjistili jsme, jak vypadalo město pod Ještědem v době, kdy se mu říkalo Reichenberg. Program byl zaměřen na nejvýraznější milníky: počátky osídlení, povýšení na město a překotný rozvoj průmyslové metropole na přelomu 19. a 20. století. Prozkoumali jsme na dochovaných exponátech střípky z minulosti města. Žáci pracovali ve skupinách a výsledky svého bádání prezentovali v přednáškovém sále. Následně jsme se vydali ven zhodnotit dnešní podobu Liberce (hledali jsme změny pomocí dobových vyobrazení konkrétních míst). 

Osmáci si propojili proměny Liberce s událostmi z „velkých dějin“ (nyní jsme v dějepisu probírali průmyslovou revoluci) a zjistili, jak vypadalo centrum Liberce dříve. Ve zpětné vazbě zmínili např. Kateřinu z Redernu a pamatovali si i další šlechtické rody, které zde působili. Program, který trval dvě hodiny, se žákům líbil a paní lektorka z muzea je moc chválila, čímž jim ještě jednou děkuji za vzornou práci a zároveň reprezentaci naší školy.

Eliška Handšuhová


7.A v iQLANDII

Třída 7. A absolvovala v prostorách FABLAB vzdělávací program zaměřený na 3D tisk, jehož cílem bylo seznámit žáky s principem a možnostmi 3D tisku.

V úvodu se žáci seznámili s technologií 3D tisku. V programu Tinkercad si ve dvojicích vytvořili 3D model klíčenky. Během této činnosti rozvíjeli prostorovou představivost a matematickou gramotnost. Každý objekt se totiž musí složit z několika základních geometrických tvarů, jejichž vhodnou kombinací a úpravami dosáhnou jednoduchého modelu.

Objekt si následně připravili k tisku a nechali vytisknout na 3D tiskárně. Každý tak odcházel s vlastní klíčenkou.

Mgr. Martin Prade


Výtvarná soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne

Žáci 7.A se účastnili výtvarné soutěže na podporu bezpečnosti na silnici pod názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. Měli upozornit na nebezpečí spojená s přecházením silnice. Adéla Horníková se umístila na 5. místě. Velké gratulace, Adélko!


 Výlet 5. A do Prahy

Ve čtvrtek 3. října navštívila třída 5. A již potřetí Prahu. Tentokráte byla cílem Staroměstská radnice a náměstí s Týnským chrámem, kde se děti blíže seznámily s historií a osobnostmi těchto míst. Zajímavostí na výletě byla také návštěva alchymistického muzea a výroba lektvaru "dračí dech". S Prahou se děti rozloučily u sochy sv. Václava.

 

 


Výlet 4. A - Praha

Ve středu 22. května jsme s naší třídou jeli na výlet do Prahy. Po příjezdu jsme šli na Petřín, kam jsme vyjeli lanovkou. Z Petřína jsme se vydali na Pražský hrad, kde jsme prošli kontrolou a dále jsme pokračovali do Chrámu sv. Víta. V tomto chrámu mě nejvíce zaujala vitrážová okna, což jsou vytvořené obrázky z barevných sklíček. Pak jsme navštívili kostel sv. Jiří, kde je pochována svatá Ludmila. Zlatou uličkou jsme prošli k Daliborce, která se mi moc nelíbila, protože tam dříve bylo vězení s mučícími nástroji, které vypadaly děsivě. Krásná byla také procházka po Karlově mostě a povídání o stavbě mostu v muzeu. Nakonec jsme se byli projet po Vltavě na lodičkách a to bylo skvělý. Bylo zajímavé vidět Karlův most z Vltavy. Naší poslední zastávkou byl nově opravený orloj na Staroměstském náměstí, kde jsme se jako třída vyfotili. Výlet se mi moc líbil a už se těšíme na další. (Veronika Vallnerová, Jana Vištejnová)


Výlet 4. A na Vyšehrad

Ve středu 3. dubna jsme vyrazili s třídou 4. A na výlet do Prahy. Naše kroky mířily na Vyšehrad, kde jsme měli objednaný program s názvem MISE VYŠEHRAD.

Hravou formou, při které děti sbíraly historické atributy, poznaly místa Vyšehradského hradiště. Během vycházky tak navštívily Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, kostel sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec prošly podzemními kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Společně jsme se dozvěděli o mytologii a historii Vyšehradu a obohatili tak znalosti z vlastivědy. Během výletu jsme také došli po nábřeží k Národnímu divadlu a na Václavském náměstí jsme se s Prahou rozloučili. Už se moc těšíme na další výlet, který nás zavede na další krásná místa našeho hlavního města – na Pražský hrad a Karlův most.